ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА 20/21

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије Форензичко инжењерство - у школској 2020/21. години можете погледати овде
Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије Информатика и рачунарство - у школској 2020/21. години можете погледати овде
Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије Криминалистике - у школској 2020/21. години можете погледати овде
Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на мастер академске студије Управљање безбедносним ризицима природних катастрофа - у школској 2020/21. години можете погледати овде
Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на специјалистичке академске студије Криминалистике - у школској 2020/21. години можете погледати овде