Увид научној и стручној јавности за дан 7.5.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Раде Јаковљевић под називом: “Професионална изложеност стресу  и виктимизацији полицијских службеника и полицијска поткултура“ код ментора проф. др Биљана Симеуновић Патић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.