Увид научној и стручној јавности за дан 27.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана форензичког инжењерства, 27.4.2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Употреба биолошког оружја у терористичке сврхе – случај терористичког напада Раџниш покрета и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/85 од 26.4.2021. године) студента мастер академских студија Форензичког инжењерства, Марка Ранковића под менторством проф. др Саше Мијалковић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења

 

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 27.4.2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Појам, типологизација и организација савремених деструктивних секти и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/87 од 26.4.2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Ане Гатарић под менторством проф. др Саше Мијалковића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења