Увид научној и стручној јавности за дан 26.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 26. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Феноменологија кривичног дела разбојништво и криминалистичка реакција и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/85 од 26. 4. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Стефана Василијевића под менторством проф. др Оливера Лајића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења