Увид научној и стручној јавности за дан 22.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана информатике, дана 22. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Биометријско препознавање на друштвеним мрежама и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/83 од 20. 4. 2021. године) студенткиње мастер академских студија Информатике и рачунарства, Јелене Стојановић под менторством проф. др Бранкице Поповић.

Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10.00 до 13.00  часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења