Увид научној и стручној јавности за дан 21.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22. 9. 2020. године) руководилац Департмана криминалистике, 21. 4. 2021. године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Оружје као срдство извршења насиља у породици и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/78 од 18. 4. 2021. године) студента Мастер академских студија криминалистике, Александра Жуњића под менторством проф. др Данијеле Спасић. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења