Увид научној и стручној јавности за дан 15.4.2021

На основу члана 32. став 3. Правилника о студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 број 79/7-3-2020 од 22.9.2020 године) руководилац Департмана криминалистике, 15.4.2021 године ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом: Малолетна лица као извршиоци кривичних дела тешке крађе и Извештај комисије о оцени мастер рада (број 37/80 од 22. 3. 2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Драгане Јовановић под менторством проф. др Ненада Радовића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун. Званични текст обавештења