Увид научној и стручној јавности за дан 13.4.2021

Криминалистичко-полицијски универзитет ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад и Извештај комисије о оцени мастер рада студента Мастер академских студија криминалистике, Александра Вулића под називом: “Војна полиција у Републици Србији и земљама чланицама НАТО-а“ код ментора доц. др Божидара Оташевића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, Ул. цара Душана бр.196,Земун.