Увид научној и стручној јавности за дан 2.4.2021

Ha ocнoвy члaнa 32. cтав 3. Правилника o студијама другог степена Криминалистичко-полицијског универзитета (22 6poj 79/7-3-2020 oд 22.9.2020 године), руководилац Департмана криминалистике, 2.4.2021 ставља на увид научној и стручној јавности мастер рад под називом "Рачунарске преваре - студија случаја" и Извештај комисије о оцени мастер рада (6poj 37/72 од 31. 3. 2021. године) студенткиње Мастер академских студија криминалистике, Иване Цветковић под менторством проф. др Звонимира Ивановића. Извештај и мастер рад могу се видети сваког радног дана, од 10 до 13 часова  у року од 8 дана од дана објављивања овог обавештења, у библиотеци Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду, ул. Цара Душана 196, Земун. Званични текст обавештења