НПП КПА: за студенте који имају обавезу реализације посебних облика наставе од 5.7. до 16.7.2021. године

  • Студенти који обављају праксу ван Београда, у обавези су да се првог дана праксе јаве у Полицијску управу у седишту, у 9.00 часова. Наредних  дана биће у одабраној полицијској станици, ако су испуњени кадровски и организациони услови. Наиме, уколико ментори координатори сматрају да ће циљеви праксе бити успешније остварени ангажовањем студената у управама у седишту, студент нема слободу избора.
  • Студенти који праксу реализују у Полицијској управи за Град Београд, у обавези су да се првог дана праксе, у 9.00. часова, јаве ментору-инструктору у полицијској станици по распореду праксе (Земун, Нови Београд, Савски венац, Палилула или Чукарица).
  • Образац Дневног извештаја, студенти могу преузети у електронској форми са сајта Универзитета.  Од студента се очекује да за сваки радни дан попуни извештај који ће потписати ментор-инструктор, непосредно одговоран за рад студента.
  • Током трајања праксе, студенти немају наставне обавезе на Универзитету.
  • Студенти су у обавези да се придржавају прописаних мера заштите јавног здравља.

Адресе Полицијских управа и станица
Списак студената
Дневник праксе