НПП КПА: за студенте II, III, IV године и МАСТЕР студија студијског програма Информатика и рачунарство

  • За поменуте студенте основних студија, Стручна пракса се организује у периоду од 5.7. до 16.7.2021. године (десет радних дана), односно од 5.7. до 9.7.2021. године (пет радних дана) за мастер студије.
  • Као места реализације одређени су Полицијска управа за Град Београд (први дан праксе, само за другу годину основних академских студија) и Сектор за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије МУП-а РС (САТИТ).
  • Дакле, студенти друге године су у обавези да се први дан праксе у 8.00. часова јаве у седиште ПУ за Град Београд (Булевар деспота Стефана 107), где ће се у пратњи ментора-координатора упознати са организацијом и надлежностима Одељења за Информационо-комуникационе технологије и Одељења Аналитике. Осталих девет радних дана биће у САТИТ-у (Кнеза Милоша 101).
  • Студенти треће и четврте године основних студија, имају обавезу да свих десет дана праксе буду у САТИТ-у од 8.00 до 16.00 часова.
  • Студенти мастер студија имају обавезу да пет радних дана праксu реализују у САТИТ-у, од 8.00 до 16.00 часова.
  • Укупно 110 студената основних и  мастер академских студија студијског програма Информатика и рачунарство реализоваће посебне облике наставе у поменутом периоду.
  • Током трајања праксе, студенти немају наставне обавезе на Универзитету.
  • Студенти су у обавези да се придржавају прописаних мера заштите јавног здравља.

Списак студената
Дневник праксе