НПП КПА: Студенти I године академских студија - Информатика и рачунарство

Усмени део испит из предмета Дискретна математика одржаће се у суботу 13. 02. 2021. године са почетком у 10,00 часова у учионици 8.