НПП КПА: Студенти III године академских студија - Форензичко инжењерство

Писмени део испит из предмета Техничко-технолошке карактеризације материјала одржаће се 21. 01. 2021. године са почетком у 11,30 часова у сали за Наставно-научно веће.