НПП КПА: Студенти II године академских студија - Форензичко инжењерство

Резултате колоквијума одржаног 16. јануара 2021. године из предмета Органска и неорганска хемија можете погледати овдеРезултате писменог испита из предмета Органска и неорганска хемија, одржаног 16. јануара 2021. године, као и укупан број сакупљених поена можете погледати овде
Табелу са укупним бројем освојених предиспитних поена у оквиру предмета Органска и неорганска хемија (школска 2020/21. година) можете погледати овде
Табелу са укупним бројем освојених предиспитних поена у оквиру предмета Органска и неорганска хемија (школска 2020/21. година) можете погледати овде