НПП КПА: Студенти II године академских студија - Криминалистике

16.1.2021. године (СУБОТА)
а1 – 8.00 -8.45  часова  (проф. др Мирољуб Благојевић, Сала за физичко) 2 часа
а2 – 8.45-10.00 часова  (проф. др Мирољуб Благојевић, Сала за физичко) 2 часа
а3+а4- 10.00-10.40 часова  (проф. др Мирољуб Благојевић, Сала за физичко) 2 часа
а1 – 14.00 -16.00 часова  (проф. др Горан Вучковић, Сала за физичко) 4 часа
17.1.2021. године (НЕДЕЉА)
а2 – 8.00-10.00 часова  (проф. др Горан Вучковић, Сала за физичко) 4 часа
а3+а4 - 10.15-12.15 часова  (проф. др Горан Вучковић, Сала за физичко) 4 часа
18.1.2021. године  (ПОНЕДЕЉАК)
од 10.00 све групе  (предиспитне обавезе, Сала за физичко)
а1 –  12.00 -12.30 часова  (проф. др Ненад Коропановски, Сала за физичко) 1 час
а2 –  12.45-13.15 часова  (проф. др Ненад Коропановски, Сала за физичко)  1 час
а3+а4 - 13.30-14.00 часова   (проф. др Ненад Коропановски, Сала за физичко)