НПП КПА: Студенти академских студија - Криминалистике

Спискове за полагање предиспитних обавеза на предметиму Специјално физичко образовање I можете поглдати овде.

Спискове за полагање предиспитних обавеза на предметиму Специјално физичко образовање II можете поглдати овде.