Динамика плаћања школарине за студенте основних студија

За студенте основних академских, основних струковних, студенте НПП ВШУП и студенте по НПП ПА

ИЗНОС ОД 81.000,00 ДИНАРА НА ИМЕ УПИСА ГОДИНЕ ПЛАЋА СЕ У ШЕСТ РАТА И ТО:

  • I   рата приликом уписа године (13,500.00 динара)
  • II рата до 10. 01. 2020. године (13,500.00 динара)
  • III рата до 10. 02. 2020. године (13,500.00 динара)
  • IV рата до 10. 03. 2020. године (13,500.00 динара)
  • V рата до 20. 04. 2020. године (13,500.00 динара)
  • VI рата до краја маја 2020. године (13,500.00 динара)

ИЗНОС ОД 40.500,00 ДИНАРА НА ИМЕ ОБНОВЕ ГОДИНЕ ПЛАЋА СЕ У ДВЕ РАТЕ И ТО:

  • I рата приликом обнове године (20,250.00)
  • II рата до 10. 01. 2020. године (20,250.00)