Докторске студије - смер Информатика

Испит из предмета Базе података и сигурност предвиђен за 21. 09. 2020. године уместо у учионици 12 одржаће се у кабинету информатике 3.