Обавештење

Самостални истраживачки радови (СИР) пријављују се исто као испити. Пријава се налази на сајту, одштампа се, попуни и заједно са уплатницом од 1.500,00 динара предаје у временском интервалу предвиђеном за пријаву испита за одређени испитни рок. Одбрана СИРа се заказује и полаже у овиру испитног рока.

 

Шеф одсека за студентска питања Драгана Костић