Докторске студије - смер Криминалистика и право

Испит из предмета Кривично право (материјално и процесно) одржаће се 23.07.2020. године са почетком у 14,00 часова учионици 10,00.