Систем обезбеђења лица и имовине / академске

Испитна питања: преузми
(за студенте на основним академским студијама по Наставном плану и програму Криминалистичко-полицијске академије)