Криминологија / струковне

Испитна питања: преузми
Напомена: За студенте струковних студија по Наставном плану и програму Kриминалистичко-полицијске академије

Питања I колоквијум: преузми
Напомена: За студенте струковних студија по Наставном плану и програму Kриминалистичко-полицијске академије

Питања II колоквијум: преузми
Напомена: За студенте струковних студија по Наставном плану и програму Kриминалистичко-полицијске академије