Novi Erazmus+ program će trajati od 2021. do 2027. godine

Novi Erazmus+ program će trajati od 2021. do 2027. godine a ukupna sredstva namenjena programu za ceo period iznose 26 milijardi evra. Republika Srbija nastavlja učešće u Erazmus+ programu kao programska zemlja, što visokoškolskim ustanovama, nosiocima Erazmus povelje, pruža mogućnost učešća u svim delovima programa. Usled pandemije koronavirusa i kašnjenja usvajanja EU budžeta za naredni period, Evropska komisija je donela odluku da prvi poziv za podnošenje projektnih prijava bude početkom 2021. godine, ali ne pre marta meseca. U narednom periodu, nakon objave Programskog vodiča za period od 2021. do 2027. godine, Fondacija Tempus će ogranizovati Erazmus+ nedelju sa ciljem pružanja detaljnih informacija o novom ciklusu programa.