NarcoMap: Званична посета институцијама Црне Горе

У складу са циљевима који произилазе из научно истраживачког пројекта (под покровитељством Европске комисије а чији је руководилац Центар за истраживање криминала и безбедности RISSC) под називом „Унапређење знања о новим психоактивним супстанцама и кријумчарење дрога у Европи“, проф. др Ненад Радовић, наставник Криминалистичко-полицијске академије, у периоду од 07. до 11. септембра, био је у званичној посети институцијама Црне Горе, чија надлежност поразумева злоупотребу, спречавање и сузбијање дрога. Том приликом је посетио Министарство здравља Црне Горе, Министарство унутрашњих послова Црне Горе, Управу царине Црне Горе , Пошту Црне Горе итд.

На слици:
Проф. др Ненад Радовић (лево)
Гордана Кривокапић - инспектор МУП ЦГ
Дејан Кнежевић - Руководилац групе за сузбијање дроге

Састанку одржаном у Министарству здравља су присуствовали секретар министарства Никола Антовић и начелница Одјељења за политику спречавања злоупотребе дрога др Јасна Секулић. Проф. др Ненад Радовић је представио план одвијања пројектних активности, са крајњим циљем додатне регионалне сарадње на овом пољу између више институција и у више држава регије. Секретар Министарства здравља, Никола Антовић, истакао је спремност овог ресора да у пуном капацитету учествује у конкретним истраживачким активностима, у складу са секторском надлежношћу.

На слици:
Проф. др Ненад Радовић (лево)
Веско Дамјановић - Помоћник директора полиције ЦГ

In accordance with goals of the scientific research project (funded by the European Commission and headed by the Center for Crime and Security Research RISSC) named "Improving knowledge on new psychoactive substances and drug smuggling in Europe", Nenad Radovic, PhD, a teacher of The Academy of Criminalistic and Police Studies, in the period from September 7th to September 11th, paied an official visit to the competent authorities of Montenegro, whose jurisdiction includes abuse, prevention and suppression of drugs. On that occasion, he visited the Ministry of Health of Montenegro, the Ministry of Interior of Montenegro, the Customs Administration of Montenegro, the Post of Montenegro, etc.

На слици:
Др Јасна Секулић - Секретар министарства здравља
Никола Антовић
Проф. др Ненад Радовић (десно)

The meeting held at the Ministry of Health was attended by the Secretary of the Ministry, Nikola Antovic, and Head of the Department for Drug Abuse Policies, Jasna Sekulic, PhD. Nenad Radović, PhD, presented the plan of project activities, with the ultimate goal of further regional cooperation in this field between several institutions and several countries in the region. Secretary of the Ministry of Health, Nikola Antovic, emphasized the readiness of this department to participate in concrete research activities in full capacity, in accordance with the sectoral competence.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs