Научноистраживачки центар

Криминалистичко-полицијски универзитет се, поред остваривања студијских програма за потребе полицијског образовања, бави и научноистраживачком делатношћу у области криминалистичких, полицијских, безбедносних, правних и друштвених наука, информатике и форензике. У априлу 2016. године, установа је акредитована од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као научноистраживачка организација.

Научноистраживачки рад на Академији обавља се кроз рад наставника, као и истраживача и сарадника у Научноистраживачком центру. Пре свега, у питању је:

Запослени у Научноистраживачком центру:

  • др Марта Томић, научни сарадник
  • др Марија Мићовић, научни сарадник
  • Јелена Панџа, стручни сарадник
  • Јасна Петровић, стручни сарадник
  • Вук Кулић, стручни сарадник
  • Душан Благојевић, стручни сарадник

AКРЕДИТАЦИЈА НИО

Одлуку о акредитацији можете погледати PDF овде