Увод у биометријске идентификације

Проф. др Смиља Теодоровић
Проф. др Бранкица Поповић

 

Ова књига представља први одобрен уџбеник из области биометријских идентификација на српском језику. Намењена је студентима који похађају наставу на Криминалистичко-полицијском универзитету, али је могу користити сви заинтересовани за област идентификације људи у државном сектору и криминалистици, као што су запослени у Министарству унутрашњих послова Републике Србије и судски вештаци. Један од основних циљева овог уџбеника је да читаоце упозна с доступним приступима биометријској идентификацији појединаца у свим сферама друштва, с нарочитим освртом на аспект идентификација током криминалистичких истрага. Кроз ову књигу студенти ће имати прилику да се упознају с традиционалним и савременим методама идентификације особа, њиховим применама у различитим сценаријима, као и предностима и тренутним ограничењима описаних технологија. Поред теоријског садржаја, понуђено је и прегршт практичних примера имплементације обрађених приступа.

 

2020, 213 стр.
ISBN 978-86-7020-488-5