Физика за форензичко инжењерство

друго издање
проф. др Стево К. Јаћимовски

 

Уџбеник Физика за форензичко инжењерство је намењен, пре свега, студентима прве године Криминалистичко-полицијског универзитета на основним академским студијама форензичког инжењерства, али може корисно послужити и студентима на другим студијама техничког односно технолошког усмерења. Реч је о уџбенику из опште физике са основама биофизике и форензичке науке, уз научно-педагошке монографске елементе (према обрађеној проблематици и истраживачком приступу). У првом делу уџбеника анализирају се механичке и термичке појаве и процеси, затим електромагнетне, оптичке, атомске и нуклеарне појаве, све до света елементарних честица. Практично, у овом делу је у потпуности изложен садржај курса опште физике, док су у другом делу обрађени одређени физички, и не само физички, методи који се користе у форензичкој пракси.

 

2020, 383 стр.
ISBN 978-86-7020-332-7