Полицијска топографија

треће, измењено и допуњено издање
проф. др Бобан Милојковић

 

Треће издање уџбеника Полицијска топографија садржи измене и допуне сходно искуствима стеченим у његовој примени у досадашњем наставном раду, лонгитудиналној евалуацији студената који су изучавали и положили истоимени предмет, новонасталим променама у геоинформационим технологијама и нормативно-правној регулативи, затим новим процедурама, техникама и стандардима полицијског поступања, као и променама у науци и струци геопросторних, полицијско-безбедносних и криминалистичких научних дисциплина након другог издања из 2013. године. Иновирано и допуњено уџбеничко штиво пре свега је намењено студентима академских и струковних студија на Департману криминалистике Криминалистичко-полицијског универзитета, али може корисно послужити и студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских студија у области криминалистичких, полицијско-безбедносних и геопросторних наука, као и службеницима МУП-а Републике Србије и широј читалачкој публици.

 

2020, 346 стр.
ISBN 978-86-7020-446-1