Организација и послови полиције

четврто, измењено и допуњено издање
проф. др Дане Субошић

 

Уџбеник Организација и послови полиције обрађује структуру (организацију у ужем смислу) и функцију полиције са стратегијског становишта, тј. синтезе постојеће и жељене полицијске организације с једне стране, и могућих управљачких мера за прелазак с постојећег на жељено стање, с друге стране. Текст четвртог, измењеног и допуњеног издања садржи уводну област и девет тематских области. Смањење броја тематских области настало је као резултат ваљаније систематизације садржаја наставног предмета Организација и послови полиције. Наведене измене су такође резултат трајне тенденције ка смањењу преклапања наставних садржаја предмета Организација и послови полиције и других предмета. Осим наведених промена, у овом издању су донекле иновиране постојеће теме (на пример, комуницирање у полицији, управљање учинком у полицији и др.), обрађена су неке нове (reshaping и реинжењеринг, реаговање полиције на амок ситуације и др.) а изостављање оне обухваћене другим предметима на студијама криминалистике на Универзитету (на пример, пратња возова, моторних возила у саобраћају на путевима и пловила, значај и начин ангажовања полиције на унутрашњим пловним путевима и др.).

 

2020, 301 стр.
ISBN 978-86-7020-447-8