Супротстављање навијачком хулиганизму

Едиција Монографије; књ. 41
проф. др Саша Милојевић
доц. др Бојан Јанковић
доц. др Божидар Оташевић

 

Монографија Супротстављање навијачком хулиганизму разматра хулиганизам „навијача” као озбиљан безбедносни и, у појединим ситу¬ацијама, политички проблем. Садржи три повезана поглавља: 1) Појам насиља на спортским приредбама и казнено-правни оквир његовог регулисања, 2) Улога полиције и редарске службе у супротстављању навијачком хулиганизму и 3) Млади и навијачки хулиганизам. Аутори се најпре баве појмовним одређењем хулиганизма и насиља на спортским при-редбама, затим генезом тих појава у Републици Србији и у свету, кри¬минолошким и кривичноправним аспектима навијачког хулиганизма у контексту друштвеног супротстављања том проблему, реакцијом по¬лиције и редарске службе у Републици Србији и у свету и, на крају, тумачењем резултата обрађених података, прикупљених у емпиријском истраживању које је обухватило више од 3.600 ученика средњих школа у Републици Србији.

 

2019, 322 стр.
ISBN 978-86-7020-437-9

Ценовник издања

Погледајте ценовник издања

Скриптарница Академије
Цара Душана 196 (Земун), 11 080 Београд
Радно време: Радним данима 7.30-15.30h
Телефон: 011 3107 171

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs