Војислав Јовановић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Војислав Јовановић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 -
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Филозофски факултет у Новом Саду. Катедра за енглески језик и књижевност (2007.)
 2. Мастер студије: Филозофски факултет у Новом Саду. Катедра за енглески језик и књижевност (2009.) (тема: Скраћивање у новим речима у енглеском језику)
Наставна област, предмети
Научна област: Енглески језик

Предмети

 1. Енглески језик 1 (основне академске студије)
 2. Енглески језик 2 (основне академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Наставник страног језика

Кратка биографија

Рођен у Новом Саду 1983. године. Након основне школе завршио  Карловачку гимназију у Сремским Карловцима, смер савремени језици (енглески – примарни језик и руски – секундарни језик). Школске године 2002./2003. уписао Филозофски факултет у Новом Саду (Катедра за енглески језик и књижевност, енглески – примарни језик и италијански – секундарни језик), а школске 2006/2007. дипломирао. Последипломске-мастер студије на Катедри за енглески језик и књижевност (лингвистички модул) на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду завршио 2009. године,  одбранивши горе наведени мастер рад. Након тога, уписује докторске студије, модул: језик и књижевност, смер: језик и филологија. Све испите предвиђене планом и програмом докторских студија је положио с успехом. Тренутно је у изради докторска дисертација под називом „Српски глаголи са префиксима и њихови енглески еквиваленти у правно-криминалистичком функционалном стилу“. Од 2008. године до данас ангажован као онлајн ментор за енглески и италијански језик на Високој пословној школи „Доба“ у Марибору у Словенији. Поверени предмети: Пословно комуницирање и интеркултурални дијалог – енглески језик; Језик струке и европска димензија – енглески језик и Други страни језик – италијански. У склопу пројекта „Кликом до самосталности – кроз Дечије село у виртуелни свет“, као аутор онлајн курса (платформа за учење на даљину Moodle) за израду предмета енглески језик за информационе технологије у сарадњи са Центром за истраживање, развој и  примену практичних знања и вештина – ЦЕИР Нови Сад, ангажован да изводи горе поменути курс енглеског језика као и да спроводи евалуацију постигнутих резултата полазника курса. У периоду између 2007. и 2009. године обављао послове професора енглеског језика у Карловачкој гимназији у Сремским Карловцима и другим средњим школама у Новом Саду, каo и послове наставника енглеског језика  на Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду. 

При Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Владе Војводине положио испит за судског тумача за енглески језик. Редовно похађа стручне семинаре, радионице и обуке из области превођења у организацији Удружења сталних судских преводилаца и тумача Србије, као и оне који се одржавају и иностранству (Међународна преводилачка конференција TransELTE у Мађарској, 2018. и семинар енглеског правног језика у Словенији, организованом од стране Удружења сталних судских тумача и правних преводилаца Словеније, 2019.). Године 2017. учествовао на Другој конференцији сталних судских преводилаца и тумача Србије и изложио реферат под називом „Субконтекстуални садржај и како га превести“.

Има вишегодишње искуство у превођењу докумената из области права, економије и банкарства, те превео две монографије (из области права) са српског на енглески језик које је издала престижна издавачка кућа „Kluwer Law International“ из Холандије (Хаг).

У периоду од 2009. године до  2015. радио као преводилац за енглески језик у Развојној банци Војводине  и у Развојном фонду  Војводине у Новом Саду.

Од јануара 2015. године ради као наставник енглеског језика на Криминалистичко-полицијском универзитету у Београду.

Од 2015. до данас ангажован као лектор за енглески језик за издања зборника са научних конференција у организацији Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду (између осталих Тематски зборник радова међународног значаја са међународног научног скупа „Дани Арчибалда Рајса“ и Зборник сажетака са Регионалне конференције о регионалној сарадњи у сузбијању прекограничног криминала: савремени изазови тероризма и мигрантске кризе).

Избор из публикација
 1. „General remarks on the common forms of false friends in Serbian and English“, In: Школа бизниса, научно-стручни часопис, Висока послова школа струковних студија у Новом Саду, бр. 2/2008, Нови Сад, 207-213.
 2. „Parcijalna ekvivalencija: prezent perfekat i njegovi srpski ekvivalenti“, In: Zbornik referata sa Prvog međunarodnog interdisciplinarnog skupa mladih naučnika društvenih i humanističkih nauka „Konteksti“ na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Filozofski fakultet u Novom Sadu, br. 1/2014, Novi Sad, 273-284.  
 3. „Однос префиксалних глагола у словачком, српском и енглеском језику“, In: Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду, бр. 3/2013, Нови Сад, 83-99.
 4. „Лексичко скраћивање у новим речима у енглеском језику“, In: Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду, година: 4, бр. 4 (2014), Нови Сад, 81-95.
 5. „Значај превођења код тумачења правних норми“, In: Радно и социјално право, Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, бр. 2/2014, 25-46.
 6. „Verbal Prefixes in Serbian and their English Translation Equivalents in Police, Criminalistic and Legal Context“, In: Thematic Conference Proceedings of International Significance, Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, March 2016.
 7. „Значај језичких скраћеница и њиховог тумачења у процесу комуникације“, In: Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду, бр. 7/2017, Нови Сад.
  Вишејезични лексикон правних и економских појмова, Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије, 2018. Уредник и аутор у обради српско-енглеских одредница.
 8. „Teaching Modal Verbs in English as the LSP Studied at the Academy of Criminalistic and Police Studies“, In: Thematic Conference Proceedings of International Significance, Archibald Reiss Days, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2018.
 9. „Постмодернистичке боје Тамног скенирања Филипа Киндреда. Дика“, In: Зборник за језике и књижевности Филозофског факултета у Новом Саду, Филозофски факултет у Новом Саду, бр. VIII за 2018. годину, Нови Сад,
 10. „Uloga prefiksa meg- i el- u izražavanju glagolskog vida u mađarskom i njihovi ekvivalenti u srpskom i engleskom jeziku“, In: Philologia, naučno-stručni časopis za jezik, književnost i kulturu, Filološki fakultet u Beogradu, br. 16-17 za 2018/2019. godinu.
Чланства у научним и стручним организацијама
- Секција универзитетских наставника страног језика струке
- Удружење сталних судских преводилаца и тумача Србије
Награде и признања
-

 

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени