проф. др Душан Јоксимовић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Душан Јоксимовић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 142
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Електротехнички факултет у Београду (1991)
 2. Магистарске студије: Електротехнички факултет у Београду (1996)
  (смер: Микроталасна и оптоелектронска техника)
 3. Докторске студије: Електротенички факултет у Београду (2001)
  (област: Електротехничко инжењерство)
Наставна област, предмети
Научна област: Примењена математика

Предмети

 1. Математика 1 (ОАС)
 2. Математика 2 (ОАС)
 3. Вероватноћа и статистика (ОАС)
 4. Основи електротехнике (ОАС)
 5. Статистички методи одлучивања (МАС)
 6. Математичка обрада експерименталних података (МАС)
 7. Стохастички модели (ДАС)
 8. Статистички алати у форензичким наукама (ДАС)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Проф. др Душан Јоксимовић је рођен 28.09.1966. године у Београду. У основној и средњој школи је проглашаван за најбољег ученика у генерацији. У том периоду је успешно учествовао на такмичењима младих математичара, физичара и информатичара. Војни рок је одслужио после средње школе, у периоду 1985-86. године.

На Електротехнички факултет Београдског универзитета, уписао се 1986. године, као трећи на ранг листи пријемног испита. Редовне студије је завршио у предроку, 1991. године, као један од бољих студената у генерацији.

По завршетку редовних (основних) студија, запослио се у Институту за физику Београдског универзитета, где је радио до 2001. године. У периоду од 1995. године до 2000. године, био је директор дела Института за физику, односно предузећа „Сензор Инфиз“, које се бавило системима посебне намене, од општег значаја за војску, односно за државу. Од 2001. до 2014. године је радио на Факултету за пословне студије у Београду и био сарадник Института за физику у Београду.

Магистрирао је на Електротехничком факултету Београдског универзитета 1996. године, на смеру за микроталасну и оптоелектронску технику, положивши претходно све испите са постдипломских студија оценом десет. Наслов магистарске тезе је био «Импулсни ласерски мерач даљине». Стекао је звање магистра електротехничких наука.

Докторску дисертацију под називом «Анализа карактеристика меког Х зрачења емитованог из плазма фокуса» одбранио је у јуну 2001. године, такође на Електротехничком факултету Универзитета у Београду и стекао звање доктора електротехничких наука. У октобру 2001. године, почиње да ради на Факултету за пословне студије у Београду, у звању доцента у области математика, статистика и информатика, где 26.05.2005. године добија звање ванредног професора у области примењена математика и математичко моделирање и математичка статистика и операциона устраживања. У звање редовног професора за ужу научну област економетрија је изабран 07.04.2010. године, такође на Факултету за пословне студије.

Радећи у Институту за физику, био је редак сарадник, који се бавио и научноистраживачким радом, финансираним од стране Министарства за науку кроз пројекте основних истраживања и кроз технолошке пројекте, и апликативним пројектанским и менаџерским пословима финансираним од стране тадашње Југословенске Народне армије, а касније Војске Југославије. Такође, у периоду рада у Институту за физику, а и данас кроз форму уговорних односа, бави се и научноистраживачким радом, финансираним од стране Министарства за науку кроз следеће пројекте:

1) Технолошки пројекат бр. Ц.2.05.20.204
01.07.1994.-30.06.1995.
01.07.1995.-30.06.1996.
Праћење достигнућа у области нуклеарних технологија-сигурност и заштита
Подпројекат: Развој фузионог уређаја на бази електричног пражњења кроз супстанције са деутеријумом и трицијумом

2) Основна истраживања
1996.-2000. год. бр. 01Е05
Процеси у деутеријумском плазма фокусу, капиларна фузија и ретке нуклеарне
реакције
2000.-2005. год. бр. 1461
Убрзавање наелектрисаних честица и нуклеарне реакције индуковане електричним  пражњењем

3) Технолошки пројекат  
2006.-2008. год. бр. ТР-6400Б
Реализација аутоматског мобилног система за благовремено реаговање и обавештавање у случају акцидента при железничком транспорту опасних материја.
2008.-2010. год. бр. ТР 15005
Пројектовање и развој пилот система за аутоматско спречавање подизања пепела са наменских депонија.

4) 2011.-2014. год. Пројекти у области интегралних и мултидисциплинарних истраживања
Бр. 45003
Оптоелектронски нанодимензионални системи-пут ка примени.
Бр. 44006
Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању.

5) Међународни пројекат између Consiglio Nazionale elle Ricerche Instituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” Firenze-Italia и Универзитета у Београду, Институт за физику, Центар за физику чврстог стања и нове материјале, Београд, Србија 0801 бр.257-1. 2005.-2008.
Research and development in applied spectroscopy.

6) SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROGRAM - JOINT FINANCING OF DEVELOPMENT AND RESEARCH PROJECTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA FOR THE PERIOD 2020-2022 between Faculty of Technical Sciences Cacak, University of Kragujevac and Beijing  Jioatong University, Institute for Information Sciences, 2020-2022

“Detection of anomalies in video surveillance based on 5G EDGE”.

Др Душан Јоксимовић је до сада објавио шест уџбеника: Пословна математика, Пословна статистика, Математика, Дискретна математика, Вероватноћа и статистика, Теоријске основе криптологије и две збирке задатака: Збирка задатака из пословне математике и Збирка задатака из пословне статистике. Био је рецензент више уџбеника, збирки задатака као и радова публикованих у националним и међународним часописима часописима.

Обављао је следеће дужности:
- шеф Катедре за математику, статистику и информатику Факултета за пословне студије Београд,
- директор Института за нове технологије Мегатренд Универзитета,
- в.д. декана Факултета за менаџмент у Ваљеву,
- члан редакције међународног часописа за примењену економију Мегатренд универзитета „Мегатренд ревија“,
- гостујући уредник часописа „Мегатренд ревија“

-руководилац Департмана информатике и рачунарства Криминалистичко-полицијског универзитета, Београд.

Предавао је и као гостујући професор на предмету Business Statistics на пословној школи Гренобл.

Објавио је преко 80 радова, од којих  19 на SCI листи (10 ранга М21,6 ранга М22 и 3 ранга М23). До сада је преко 100 пута цитиран у другим радовима са SCI листе. Био је ментор неколико докторских дисертација и магистарских теза.
Од 09.12.2014. године ради на Криминалистичко полицијском универзитету, где је изабран у звање редовног професора за научну област Електротехничко инжењерство, за предмете Основи електротехнике, Математика и Основи електронике.

Избор из публикација
 1. Кошанин, И; Гњатовић,М.; Мачек, Н.; Јоксимовић, Д.; „Clustering-Based Approach to Detecting Critical Traffic Road Segments in Urban Areas“, Axioms (2023), 12, 509. https://doi.org/10.3390/axioms12060509 https://www.mdpi.com/2075-1680/12/6/509/pdf ISSN 2075-1680
 2. Гњатовић,М.; Мачек, Н.;Сарачевић, М.;Адамовић, С.; Јоксимовић, Д.; Карабашевић, Д. „Cognitively Economical Heuristic for Multiple Sequence Alignment under Uncertainties“, Axioms 2023, 12, 3. https://doi.org/10.3390/axioms12010003 ISSN 2075-1680
 3. Милан Гњатовић, Иван Кошанин, Немања Мачек, Душан Јоксимовић, “Clustering of Road Traffic Accidents as a Gestalt Problem”, Applied Sciences (2022), Volume 12, Issue 9, (May-1 2022), 4543; https://doi.org/10.3390/app12094543 - 29 Apr 2022ISSN 2076-3417.
 4. Павловић Владан, Кнежевић Горанка, Јоксимовић Маријана, Јоксимовић Душан, „Fraud Detection in Financial Statements Applying Benford'S Law with Monte Carlo Simulation“ , ACTA OECONOMICA, (2019), vol. 69 br. 2, str. 217-239 https://akademiai.com/doi/10.1556/032.2019.69.2.4
 5. Кевкић Тијана, Стојановић Владица, Душан Јоксимовић , “Application of the generalized logistic functions in modeling inversion charge density of MOSFET” Journal of Computational Electronics (2018), Volume 17, Number 2, pp 689-697 https://doi.org/10.1007/s10825-018-1137-5 Print ISSN 1569-8025 Online ISSN 1572-8137 DOI 10.1007/s10825-018-1137-5
 6. Кевкић Тијана, Стојановић Владица, Душан Јоксимовић, „ Application of generalized logistic functions in surface-potential-based MOSFET modeling“ Journal of Computational Electronics Vol 16, No1 (2017), pp 90-97. Print ISSN 1569-8025, Online ISSN 1572-8137
 7. Д. Јоксимовић, Г.Кнежевић, В.Павловић, М.Љубић, V.Surovy, „SOME ASPECTS OF THE APPLICATION OF BENFORD'S LAW IN THE ANALYSIS OF THE DATA SET ANOMALIES“, Chapter 4 in edition Knowledge Discovery in Cyberspace:Statistical Analysis and Predictive Modeling, editors: Kristijan Kuk and Dragan Ranđelović, NOVA Publishers New York, 2017. pp 85-120 ISBN: 978-1-53610-570-4 (eBook) ISBN: 978-1-53610-566-7
 8. Н. Ромчевић, М.Гилић, И.Анжел, Р.Рудолф, М.Митрић, М.Ромчевић, Б.Хаџић, Д.Јоксимовић, М.Петровић Дамјановић, М.Кос,“Determination of Microstructural Changes by Severely Plastically Deformed Copper-Aluminium Alloy: Optical Study” Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 50 (1) B (2014) 61 – 68
 9. Ј. Трајић, М.Гилић, Н.Ромчевић, М.Ромчевић, Г.Станишић, З.Лазаревић, Д.Јоксимовић, I.S.Yahia, „Far-infrared investigations of the surface modes in CdS thin films“ Physica Scripta T162 01 4031 (4pp) 2014.
 10. З. Гршић, Д. Драмлић, П. Милутиновић, С.Павловић, Д.Арбутина, С.Драмлић, Ј.Каљевић, Д.Јоксимовић, Н.Миљевић,“Representativity of Air Quality Control in Limited Number of Grid Points“, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 15, No 1 (2014), 1-7
 11. Г. Миловановић, Д. Јоксимовић, „On a connection between some trigonometric quadrature rules and Gauss-Radau formulas with respect to the Chebyshev weight“, Bull. Cl. Sci. Math. Nat. Sci. Math. 39 (2014), 67 – 74.
 12. Н. Веселиновић, Д. Јоксимовић, Р. Бањанац, Д. Малетић, Д. Јоковић, Д. Лукић, „Plasma Focus Studies in Serbia“, Journal of Modern Physics, 5, 2014, 82-88
 13. Г. Миловановић, Д. Јоксимовић, „Properties of Boubaker polynomials and an application to Love’s integral equation“, Applied Mathematics and Computation 224 (1. новембар), 2013, 74-87.
 14. Г. Миловановић, Д. Јоксимовић, „Some properties of Boubaker polynomials and applications“, AIP Conference Proceedings 1479, 1050 (2012)
 15. В. Удовичић, Б. Грабеж, A. Драгић, Р. Бањанац, Д. Јоковић, Б. Панић, Д. Јоксимовић, Ј. Пузовић, И. Аничин, „Radon problem in an Underground Low-Lewel laboratory“, Radiation Measurements 44 (9-10), 2009, 1009-1012.
 16. Б. Драговић, Д. Јоксимовић, Ј. Велимировић, “Linear Fractional Time Series”, Proceedings of the 5th Mathematical Physics Meeting - Summer School of Modern Mathematical Physics, Institute of Physics, Belgrade, July 06-17, 2008.
 17. Б. Драговић, Д. Јоксимовић, Ј. Велимировић, “Linear Fractional Modeling of Time Series”, Proceedings of the International Conference of Econophysics, New economics and Complexity (ENEC 2008), May 14-16, 2008, Bucharest, Romania.
 18. Р. Бањанац, В. Удовичић, Б. Грабеж, Б. Панић, З. Марић, А. Драгић, Д. Јоковић, Д. Јоксимовић, И. Аничин, “Flux and Energy Distribution of the Axial Protons Emitted from the Hydrogen Plasma Focus”, Radiation Measurements 40 (2-6), 2005, 483-485.
 19. Р. Антанасијевић, Р. Бањанац, А. Драгић, Д. Јоковић, Д. Јоксимовић, Б. Грабеж, В. Удовичић, Д. Ђорђевић, Ј. Станојевић, Ј. Вуковић, “Angular distribution of protons emitted from the hydrogen plasma focus”, Radiation Measurements 36 (1-6), 2003, 327-328.
 20. Р. Антанасијевић, Р. Бањанац, А. Драгић, Д. Јоковић, Д. Јоксимовић, З. Марић, Б. Панић, В. Удовичић, Ј.P. Vigier, “Electrical discharges in air”, Physics Letters A 306 (2-3), 2002, 88-90.
 21. Р. Антанасијевић, З. Марић, Р. Бањанац, А. Драгић, Ј. Станојевић, Д.Ђорђевић, Д. Јоксимовић, В. Удовичић, Ј. Вуковић, “Measurement of angular distribution of neutrons emitted from plasma focus using NTD”, Radiation Measurements 31 (1-6), 1999, 443-446.
 22. Р. Антанасијевић, И. Аничин, И. Бикит, Р. Бањанац, А. Драгић, Д. Јоксимовић, Ђ. Крмпотић, В. Удовичић, Ј. Вуковић, “Radon measurements during the building of a low-level laboratory”, Radiation Measurements 31 (1-6), 1999, 371-374.
 23. Р. Антанасијевић, А. Драгић, Д. Јоксимовић, З. Марић, Д. Шевић, Ж. Тодоровић, В. Удовичић, “Analysis of hot spots in deuterium plasma focus with SSNTD”, Radiation Measurements 28 (1),1997, 241-243.
 24. Р. Антанасијевић, Ј. Вуковић, Д. Шевић, Д. Јоксимовић, А. Драгић, В. Удовичић, Ј. Пурић, М. Ћук, “Angular distribution of positive particles emitted from deuterium plasma Focus”, Radiation Measurements 28 (1-6), 1997, 245-248.
Чланства у научним и стручним организацијама
У 2014. години, Душан Јоксимовић је именован за председника Комисије за доделу награде града Београда за природне и техничке науке, са мандатом од три године.
Награде и признања
-

 

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени