мр Горан Жигић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Горан Жигић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 -
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Факултет физичке културе у Београду (2001)
 2. Магистарске студије: Факултет спорта и физичког васпитања у Београду (2014)
  (тема: Ефекат наставе Специјалног физичког образовања 1 на промене моторичких способности студената Криминалистичко-полицијске академије)
Наставна област, предмети

Научна област: -

Наставно и/или научно истраживачко звање

Наставник криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина

Кратка биографија

Рођен 17. августа 1973. године у Кладову, где је завршио основну и средњу школу. Дипломирао на Факултету физичке културе у Београду 2001. године. Магистарску тезу под називом „Ефекат наставе Специјалног физичког обазовања 1 на промене моторичких способности студената Криминалистичко-полицијске академије“ одбранио је 2014. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду и тиме стекао академско звање магистра наука из области физичког васпитања и спорта. По завршетку основних студија у школској 2002/2003. години заснива радни однос на одређено време у Вишој школи унутрашњих послова (ВШУП) у Земуну на пословима „Стручни сарадник за ваннаставне активности“. У периоду од 2003 до 2005. године ради као професор физичког васпитања у Техничкој школи у Кладову. Интеграцијом Више школе унутрашњих послова (ВШУП) и Полицијске академије (ПА) 2006. године, радни однос наставља на Криминалистичко-полицијској академији (КПА) - садашњем Криминалистичко-полицијском универзитету (КПУ), обављајући послове менторског рада у Одсеку за менторски рад и безбедност. У наставно звање наставника криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина изабран је 2019. године.

Избор из публикација
 1. Arlov, D., Janković, R., Dimitrijević, R., Koropanovski, N., Žigić, G. (2010). Bazične motoričke sposobnosti kandidata u funkciji ostvarenja cilja profesionalne orijentacije. 18th International Interdisciplinary Symposium Echology, Sport, Physical Activities and Helth of Youth, (pp. 54), Novi Sad. ISBN: 978-86-86025-12-8.
 2. Žigić, G., Ljubisavljević, M., Amanović, Đ. (2019). The effect of the Special Physical Education teaching on the legs’ muscular extensors’ force of students. Sport Science 12 , Suppl 1: 106-111. ISSN: 1840-3662.
 3. Amanović, Đ., Baić, V., Milošević, M., Žigić, G., and Ljubisavljević, M. (2019). ABO blood groups and motorical capabilities of students. Sport Science 12 , Suppl 1: 96-101. ISSN:1840-3662.
 4. Митровић, Б., Жигић, Г., Вучковић, Г. (2019). Утицај Специјалног физичког образовања на промене у максималној изометријској сили мишића опружача леђа код студената Криминалистичко-полицијског универзитета. Универзитет у Бањој Луци - Факултет Безбједносних наука, Журнал за безб(ј)едност и криминалистику, Год 1, бр.2. 55-64.
 5. Žigić, G., Amanović, Đ., Kostovski, Ž., Ljubisavljević, M. (2019). Impact of Special Physical Education Teaching on the Repetitive Force of the Bend Muscle’s of the Hull of Students. Research in Physical Education Sport and Health, International Journal of Scientific Issues in Physical Education, Sport and Health, Vol. 8, No. 2, pp. 151-157. ISSN:1857-8152.
 6. Жигић, Г., Амановић, Ђ.,  Љубисављевић, М. (2019). Квалитетно Специјално физичко образовање и усавршавање – услов професионалне и квалификоване полиције [Hiqh-quality Special Physical Education and training – a requirement for professional and qualified police]. 6. Међународна Конференција “Менаџмент безбедности спортских такмичења”. Факултет за спорт, Универзитет „Унион-Никола Тесла“, 17.05.2019. Београд, Србија. Зборник радова, стр. 56-63.
 7. Жигић, Г., Амановић, Ђ., Јованов, М. (2019). Утицај програма Специјалног физичког образовања на развој максималне мишићне силе [The influence of Special Physical Education programs on maximal muscular force]. 6. Међународна Конференција “Менаџмент безбедности спортских такмичења”. Факултет за спорт, Универзитет „Унион-Никола Тесла“, 17.05.2019. Београд, Србија. Зборник радова, стр. 51-55.
 8. Žigić, G., Ljubisavljević, M., Bunčić V. (2020). Prediktori ocene bazično-motoričkih sposobnosti kod studentkinja Kriminalističko-policijskog univerziteta. 11. Medjunarodna konferencija „Horizonti 2020“ Godina XI, Broj 11, 2020.  Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera - Subotica. Zbornik radova, str. 171-180.
Чланства у научним и стручним организацијама
 • -
Награде и признања
 • -
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени