проф. др Владица Стојановић

Владица СтојановићИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Владица Стојановић
ТЕЛЕФОН
+ 381 66 88 97 969
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Одсек за математику (1995)  (тема: ”Регресиони статистички модели”)
 2. Мастер студије: Природно-математички факултет Универзитета у Нишу, Одсек за математику (2004) (тема: ”Нелинеарно моделирање цена временским серијама условно-гаусовског типа”)
 3. Докторат: Природно-математички факултет Универзитета у Приштини-Косовска Митровица, Одсек за математику (2007) (тема: ”Временске серије као нелинеарни стохастички модели динамике финансијских низова”)
Наставна област, предмети
Научна област: Примењена математика
 1. Дискретна математика и теорија алгоритама  (основне академске студије)
 2. Вероватноћа и статистика (основне академске студије)
 3. Криптологија  (основне академске студије)
 4. Аналитика података  (основне академске студије)
 5. Статистички методи и методи одлучивања (мастер студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Владица Стојановић је рођен 1970. године у Скпољу (Северна Македонија). Основну школу и гимназију завршио је, са одличним успехом, у Врању. Дипломирао је 1995. године на Одсеку за математику Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а магистрирао 2004. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Нишу. Академско звање Доктора математичких наука стекао је 2007. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици).

У току свог педагошког, стручног и научног  рада, др Владица Стојановић стекао је значајно наставно и универзитетско искуство, као и запажене наставне и научне резултате. У периоду од 1995. до 1998. године радио је као професор математике у неколико средњих школа у Врању. Крајем 1998. године изабран је у звање асистента-приправника на Економском факултету Универзитета у Пришини. На истом факултету 2004. године изабран је у звање асистента. Крајем  2007. године прелази на Природно-математички факултет Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици), где је био изабран у следећа звања:

- Доцент: 2008. године.
- Ванредни професор: 2014. године.
- Редовни професор: 2019. године.

На Природно-математичком факултету Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици) обављао је, између осталог, следеће ваннаставне функције и активности:

 1. Шеф Одсекa зa математику (период: 2014. дo 2015. године)
 2. Члан Савета Природно-математичког факултета у Косовској Митровици (период: 2012. дo 2015. године).
 3. Члан Наставно-научног већа факултета (период: од 2012. дo 2018. године).

Члан је Стручног већа Универзитета у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици), док на Природно-математичком факултету тренутно обавља наставу као редовни професор (са 40% радног времена) на предметима:

 1. Аналитичка геометрија (основне академске студије)
 2. Математичка логика (основне академске студије)
 3. Математичка статистика (основне академске студије)
 4. Актуарска и финансијска математика (мастер студије).

На Криминалистичко-полицијском Универзитету у Београду ради од 2017. године, где је изабран у звање ванредног професора (са 60% радног времена) за ужу научну област Примењена математика.

Владица Стојановић је аутор више од 40 научно-стручних радова (од којих је 18 на СЦИ листи), као и више од 30 чланака и саопштења објављених на домаћим и међународним научним конференцијама. Такође, аутор је оригиналног стручног остварења (софтвера):

 • Стојановић В., Јелић Г., Божиновић М., Спалевић Љ. (2015) „МЕТОДИ: Софтвер за решавање и анализу оптималности решења проблема операционих истраживања“, Природно-математички факултет, Косовска Митровица (M85)

Био је учесник на пројектима:

 1. "Развој алгебарских метода, модела и апарата за интердисциплинарне примене", пројекат бр. 401-00-1/2007-01/1, реализатори: Министарство науке и Економски факултет у Косовској Митровици, период: 2005-2008.
 2. "Аsset and Liability Management (ALM)  (Modeling and forecasting the volatility of LIBOR)", међународни научни пројекат, реализатори: Бугарска академија наукa (Институт за математику и информатику)  и Природно-математички факултет у Нишу, период: 2004-2007.

Аутор је следећих уџбеника:

 1. Стојановић В., Јоксимовић Д. (2020) "Дискретна математика", Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд (одобрен за штампу).
 2. Јоксимовић Д., Стојановић В. (2019) "Вероватноћа и статистика", Криминалистичко-полицијски универзитет, Београд. ISBN 978-86-7020-442-3.
 3. Стојановић В., Mаксимовић M. (2018) "Основи геометрије", Природно-математички факултет, Косовска Митровица. ISBN 978-86-80795-35-5.
 4. Стојановић В. (2014) "Математичко програмирање - збирка решених проблема и задатака", Природно-математички факултет, Косовска Митровица.  ISBN 978-86-80795-07-2.
 5. Стојановић В. (2012) "Статистика и вероватноћа - за инжењере", ФИМ, Београд. ISBN 978-86-6193-006-5.
 6. Аранђеловић И., Митровић З., Стојановић В. (2011) "Вероватноћа и статистика", Завод за уџбенике, Београд. ISBN 978-86-17-17799-5.
 7. Божиновић М., Стојановић В., Раденковић С. (2007) "Информатика", Виша економска школа, Лепосавић. ISBN 978-86-84345-22-8.
 8. Божиновић М., Стојановић В. (2006) "Математичке методе и модели у економији предузећа", Виша економска школа, Лепосавић. ISBN 86-84345-15-0.
 9. Божиновић М., Стојановић В., Миливојевић Д. (2003) "Информатика - увод у рачунарску технику и објектно програмирање", Виша економска школа, Лепосавић. ISBN 86-84345-00-2.
Избор из публикација
 1. Стојановић В., Поповић Б. Ч., Миловановић Г. В.  (2016) The Split-SV Model, Computational Statistics & Data Analysis, Вол. 100, стр. 560-581. DOI:10.1016/j.csda.2014.08.010 (М21)
 2. Стојановић В., Поповић Б. Ч., Поповић П. (2015) Model of General Split-BREAK Process, REVSTAT - Statistical Journal, Вол. 13:2, стр. 145-168. www.ine.pt/revstat/pdf/rs150204.pdf (М21)
 3. Јовановић М., Недељковић С., Ранђеловић М., Caвић Г., Стојановић В., Стојановић В., Ranđelović D. (2020) Multicriteria decision aid based model for measuring the efficiency of business friendly certification of cities, Symmetry, Vol 12:6, Article ID: 1025. https://www.mdpi.com/2073-8994/12/6/1025 (М22)
 4. Ранђеловић М., Недељковић С., Јовановић М., Чабаркапа М., Стојановић В., Алексић А., Ранђеловић Д. (2020) Use of Determination of the Importance of Criteria in Business Friendly Certification of Cities as Sustainable Local Economic Development Planning Tool, Symmetry, Вол. 12:2, Article ID: 425; https://doi.org/10.3390/sym12030425 (М22)
 5. Кевкић Т., Стојановић В. (2019) Approximate Solution of Coupled Schrödinger and Poisson Equation in Inversion Layer Problem: An Approach Based on Homotopy Perturbations, Zeitschrift für Naturforschung A – Journal of Physical Sciences, Вол. 74:6, стр. 457-467. https://doi.org/10.1515/zna-2018-0495 (М22)
 6. Кевкић Т., Стојановић В., Петковић Д. (2019) Solving Schrödinger Equation for a Particle in One-Dimensional Lattice: An Homotopy Perturbations Approach, Romanian Reports in Physics, Вол. 71:1, No.101. http://rrp.infim.ro/IP/2018/AN71101.pdf (М22)
 7. Кевкић Т., Стојановић В., Јоксимовић Д. (2018) Application of Generalized Logistic Functions in Modeling Inversion Charge Density of MOSFET, Journal of Computational Electronics, Вол. 17:2, стр. 689-697. doi.org/10.1007/s10825-018-1137-5 (М22)
 8. Кевкић Т., Стојановић В., Петровић В., Ранђеловић Д. (2018) Inversion Charge Density of MOS transistor with Generalized Logistic Functions, Science of Sintering, Вол. 50:2, стр. 225-235. doi.org/10.2298/SOS1802225K (М22)
 9. Кевкић Т., Стојановић В., Ранђеловић Д. (2017) Application of Homotopy Perturbation Method in Solving Coupled Schrödinger and Poisson Equation in Accumulation Layer, Romanian Journal of Physics, Вол. 62:9-10, No.122. http://www.nipne.ro/rjp/2017_62_9-10/RomJPhys.62.122.pdf (М22)
 10. Кевкић Т., Стојановић В., Јоксимовић Д. (2017) Application of the Generalized Logistic Functions in the Surface Potential Based MOSFET Modeling, Journal of Computational Electronics, Вол. 16:1, стр. 90-97. DOI: 10.1007/s10825-016-0935-x (М22)
 11. Ранђеловић M., Стојановић В., Кевкић Т. (2019) Noise-Indicator Autoregressive Conditional Heteroskedastic Process with Application in Modeling Actual Time Series, U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Вол. 81:3, стр. 77-84.  (М23)
 12. Стојановић В., Кевкић Т., Љајко Е., Јелић Г. (2019) Noise-Indicator ARMA Model with Application in Fitting Physically--Based Time Series, U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Вол. 81:2, стр. 257-264. (М23)
 13. Стојановић В., Кевкић Т., Јелић Г., Ранђеловић Д. (2018) Determination of Invariant Measures: An Approach Based on Homotopy Perturbations, U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Вол. 80:2, стр. 119-128. (М23)
 14. Стојановић В., Ранђеловић Д., Кук К. (2018) Noise-Indicator Nonnegative Integer-Valued Autoregressive Time Series of the First Order, Brazilian Journal of Probability & Statistics, Вол. 32:1, стр. 147-171. https://doi.org/10.1214/16-BJPS335 (М23)
 15. Стојановић В., Кевкић Т., Јелић Г. (2017) Application of the Homotopy Analysis Method in Approximation of Convolutions Stochastic Distributions, U.P.B. Scientific Bulletin-Series A: Applied Mathematics & Physics, Вол. 79:4, стр. 103-112. (М23)
 16. Стојановић В., Миловановић Г. В., Јелић Г. (2016) Distributional Properties аnd Parameters Estimation оf GSB Process: An Approach Based оn Characteristic Functions, ALEA - Latin American Journal of Probability & Mathematical Statistics, Вол. 13:2, стр. 835-861. http://alea.impa.br/articles/v13/13-33.pdf (М23)
 17. Стојановић В., Поповић Б. Ч., Поповић П. (2014) Stochastic Analysis of GSB Process, Publications de l' Institut Mathématique, Вол. 95:109, стр. 149-159. DOI:10.2298/PIM1409149S (М23)
 18. Стојановић В., Поповић Б., Поповић П. (2011) The Split-BREAK Model, Brazilian Journal of Probability & Statistics, Вол. 25:1, стр. 44-63. http://projecteuclid.org/euclid.bjps/1291387773 (М23)
 19. Миловановић Г. В., Simşek Y., Стојановић В. (2019) A Class of Polynomials with All Real Zeros and Some Connections with Bernoulli's Numbers, The Journal of Analysis, Вол. 27:3, стр. 709-726. https://doi.org/10.1007/s41478-018-0116-3 (М24)
 20. Стаменковић Н., Стојановић В. (2012) Constant-Coefficient FIR Filters Based on Residue Number System Arithmetic, Serbian Journal of Electrical Engineering,  Вол. 9:3, стр. 325-342. DOI: 10.2298/SJEE1203325S (М24)
 21. Стојановић В., Поповић Б. (2007) Еstimation in Real Data Set by Split-ARCH Model,  FILOMAT, Вол. 21:2, стр. 133-152. DOI:10.2298/FIL0702133S (М24)
 22. Поповић Ч. Б., Стојановић В. С. (2005) Split-ARCH, PLISKA Studia Mathematica Bulgarica, Вол. 17,  стр. 201-220. (М24)
 23. Миловановић Г. В., Поповић Б. Ч., Стојановић В. (2014) An Application of the ECF Method and Numerical Integration in Estimation of the Stochastic Volatility Models, Facta Universitatis - Series: Mathematics and Informatics, 29:3, стр. 295-311. (М51)
 24. Јелић Г. B., Стојановић В. C. (2013) Multiplicity as an Object of Study in Contemporary Differential Geometry, Annals of the Oradea University: Fascicle of Management and Technological Engineering, Вол. XXII(XII), Issue 2, стр. 69-72. (М51)
 25. Јелић Г. B., Стојановић В. C. (2013) Hopf Invariant and its Role in Homotropics of Mapping Sphere to Sphere, Annals of the Oradea University: Fascicle of Management and Technological Engineering, Вол. XXI(XI), Issue 2, стр. 65-68. (М51)
 26. Стојановић В., Божиновић М., Митровић П. (2012) Statistical Interpretation and Application of Chaotic Models in the Analysis of Financial Markets Dynamics, Facta Universitatis – Series: Economics and Organization, Вол. 9:1, стр. 67-80. (М51)
 27. Божиновић М., Стојановић В. (2011) Mathematical Models of Monopolistic Competition: Theoretical Principles and Application, Facta Universitatis – Series: Economics and Organization, Вол. 8:2, стр. 121-129. (М51)
 28. Стојановић В., Поповић Б. (2008) Discrete Autoregressive Stopping Time Model, Facta Universitatis - Series: Mathematics and Informatics, Вол. 23, стр. 49-62. (М51)
Чланства у научним и стручним организацијама
 • -
Награде и признања
 • -
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени