доц. др Дејан Видојевић

Dejan VidojevicИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Дејан Видојевић
ТЕЛЕФОН
+ 381 66 88 97 971
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Maшински факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу (1998)
  (тема: ”Класификација захтева за систем квалитета по значају за сертификацију система квалитета у предузећима”)
 2. Магистарске студије: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу (2004)
  (тема: ”Редизајн система одржавања опреме за производњу боја и лакова”)
 3. Докторат: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу (2009)
  (тема: ”Стратегија одржавања и ризик код сложених техничких система са комплексним везама -Порески информациони систем”)
Наставна област, предмети
Научна област: Информационе технологије
 1. Интернет технологије и системи (основне академске студије)
 2. Електронска управа (основне академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Доцент

Кратка биографија

Дејан Видојевић је рођен 1972. године у Горњем Милановцу, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, након чега је завршио магистарске студије, а затим 2009. године стекао академско звање Доктор техничких наука на тему: Стратегија управљања и одржавања пореског информационог система”, на истом факултету.

На почетку каријере радио је као инжењер пројектант у фирми “Металац Горњи Милановац” и учествовао је у пројекту изградње прве фабрике инокс посуђа.

У Пореској управи Републике Србије био је ангажован од марта 2004. године до маја 2015. године, углавном на руководећим позицијама:

 • Шеф Oдсека за планирање и стандардизацију – од 23.03.2004 до 12.09.2005.
 • Помоћник директора Пореске управе за развој информационог система – од 13.09.2005. до 31.01.2006.
 • Начелник Oдељења за експлоатацију у Сектору за рачунарску подршку Пореске управе – од 01.02.2006. до 01.02.2008.
 • Вршилац дужности Помоћника директора Пореске управе за рачунарску подршку – од 02.2008. до 15.01.2009.
 • Помоћник директора Пореске управе за развој и рачунарску подршку – од 15.01.2009. до 12.09.2012.
 • Руководилац Групе за Планирање, стратегију и управљање ризицима; Главни порески саветник Директора Пореске управе – од 12.09.2012 до 27.05.2013.
 • Kooрдинатор за управљање ризицима у Групи за Планирање, стратегију и управљање ризицима – од 27.05.2013. до 12.05.2015.

Од фебруара 2016. до јуна 2019. године био је Професор струковних студија (са 50% радног времена) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу, на  предметима: Интернет технологије, Пројектовање информационих система, Рачунаром интегрисана производња, Транспортни системи и Производни информациони системи.

Од марта 2016. до марта 2019. године био је изабран у звање Доцента за ужу научну област Информатика и ангажован (са 50% радног времена) на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду.

Од јануара 2020. године изабран је у звање доцента на департману Информатике и рачунарства Криминалистичко-полицијског универзитета.

 • Референтни ројекти:
 1. “Пројекат ИТ подршка систему Пореза на додату вредност”, Пореска управа-Централа, Београд, 2004-2005, руководилац ИТ пројекта.
 2. “Стратегија развоја и план имплементације информационог система Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2005, члан пројектног тима.
 3. “Стратегија одржавања и ризик код сложених техничких система са комплексним везама”, Пореска управа-Централа, Београд, 2005-2009, докторски рад.
 4. „Оцена спремности Пореске управе за увођење система е-управе Републике Србије“, Пореска управа-Централа, Београд, 2005-2006, руководилац пројекта.
 5. „Развој јединствене информационе и телекомуникационе мреже Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2005-2007, члан управљачког тима пројекта.
 6. „Развој и имплементација система електронског подношења пореских пријава за велике пореске обвезнике (ЦВПО)“ , Пореска управа-Централа, Београд, 2007-2008, руководилац пројекта.
 7. „Развој Јединственог регистра пореских обвезника (ЈРПО)“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2011, председник Управног одбора пројекта.
 8. „Успостављање националног Контакт центра Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, од 2009-2011, председник Управног одбора пројекта.
 9. „Консолидација наплате и реформа пензијске администрације (ПАРИП)“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2011, руководилац пројекта у Пореској управи.
 10. „Развој и имплементација система пословног извештавања“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2010, председник Управног одбора пројекта.
 11. „Развој и имплементација софтвера за подршку пословању Службе одржавања рачунарске, комуникационе и пратеће опреме Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2010, председник Управног одобра пројекта.
 12. „Развој и имплементација Интегрисаног информациног система Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2010-2011, председник Управног одобра пројекта.
 13. „Развој и имплементација портала Пореске управе Е-порези “, Пореска управа-Централа, Београд, 2011-2012, председник Управног одобра пројекта.
 14. „Оснивање и успостављање посебног Одељења Пореске управе за контролу легалности софтвера“, Пореска управа-Централа, Београд, 2010-2012, руководилац пројекта.
 15. „Развој система за даљински пренос података са фискалних каса“, Пореска управа Црне Горе, Подгорица, 2012-2013, консултант на пројекту.
 16. ”Софтвер за Локалне пореске администрације – СЛПА”, Key4S doo Beograd (ГУ Сомбор, ОУ Горњи Милановац), руководилац пројекта.
 17. „Одржавање и унапређење инфраструктурне платформе за интероперабилност и успостављање система е-filing“, Министарство правде, Београд, 2017-2020, консултант на пројекту.

Аутор је више од 15 научно - стручних радова који су презентовани на референтним међународним и домаћим конференцијама.

Аутор је и монографије:  ”еПорези – Порески информациони систем”, ПЛАТΩ books, Београд, 2013, ISBN 978-86-6115-096-8.

Области академске и стручне специјализације су: Информационе технологије; Менаџмент у области пословања, финансија, пореза и ИТ; Менаџмент у области производње, пословања и квалитета.
Избор из публикација
 1. Vidojević D., Jeremić B., Babić M.,  Availability Management of Complex Technical Systems, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering 55(2009)6, page 381-391, UDC 658.5, ISSN 0039-2480, ISSN 2563-2948 (online), Journal Impact Factor 2012 – 0.883, 5 – Year Journal Impact Factor – 0.607, Journal Impact Factor 2018 – 1.139 (Journal Citation Reports* published by Thompson Reuters 2013), Categories: Engineering, Computer Science, Information Systems, Mechanical | Engineering, М23.
 2. Dragojlovic Aleksandar, Ralevic Predrag V,Djuric Dragana, Vidojevic Dejan, Dobrodolac Momcilo Measuring Tax Administration Service Levels Using Dea, ECONOMIC COMPUTATION and ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES and RESEARCH, Volume 48/Number 1/(2014), page. 293-307, ISSN 1842-3246 (online), ISSN 0424-267 X, Journal Impact Factor 2014 – 0.420, Categories: Mathematics, Computer Science, Interdisciplinary Applications | Economics, М23.
 3. Arsovski Z., Bojić B., Rejman Petrović D., Milanović I., Vidojević D.,  Management of Supply Chain Processes by Evaluating and Selecting Suppliers, TTEM (Technics Technologies Education Management) - Journal of Society for Development of Teaching and Business Processes in New Net Environment in B&H, Volume 8/Number 2/2013,  page 628-637, ISSN 1840-1503, e-ISSN 1986-809X, Impact Factor 0.406 (ISI Journal Citation Reports 2012), Categories: Engineering | Computer Science, Information Systems, М23.
 4. Vidojević, D., Jeremić, B., Technical Support as a Basis of High Availability Level and IT System Service Quality, International Journal for Quality research, Vol.1, No. 2, 2007, page 146-151, Professional Paper (1.04), UDK – 336.221.4:004.4, Categories: IT system support, IT system Availability, IT service, quality, M53.
 5. Vidojević, D., Jeremić, B., Developing Business and User Measurement of the IT System Availability, International Journal for Quality research, Vol.1, No. 3, 2007, page 181-190, Short Scientific Paper (1.03), UDK – 004, Categories: IT system support, IT system Availability, IT service, quality, M53.
 6. Vidojević, D., Jeremić, B., Developing Business and user Measurement of the IT System Availability (Razvoj poslovnog i korisničkog merenja raspoloživosti IT sistema), 1. International Quality Conference, Zbornik radova, str. 112-117, Festival kvaliteta 2007, Kragujevac, 8-11.05.2007, Kategorije: IT sistem, IT usluge, IT raspoloživot, Kvalitet, M63.
 7. Vidojević, D., Jeremić, B., Technical Suport as a Basis of High Availability Level and IT System Service Quality (Tehnička podrška kao osnova visokog nivoa raspoloživosti i kvaliteta usluge IT sistema), 1. International Quality Conference, Zbornik radova, str. 118-123, Festival kvaliteta 2007, Kragujevac, 8-11.05.2007, Kategorije: IT sistem, IT usluge, IT raspoloživot, Kvalitet, M63.
 8. Dragojlović A., Vidojević, D., Level of Readiness of Serbian Tax Administration to Fight Against Tax Evasion, Annals of the Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, No. 23, 2010, page 051-062, Original Scientific Paper, ISSN:0350-2120, COBISS.SR–ID 16206850, Categories: Economics | Computer Science, Information Systems, М53.
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Јединствени информатички савез Србије – JИСА
Награде и признања
 • РЕФОРМАТОР ГОДИНЕ за 2011. годину, коју додељује Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) због унапређења и убрзања процедуре за добијање Пореског идентификационог броја (ПИБ) и спроведених активности на заштити права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података.
 • ДИСКОБУЛОС 2011 коју додељује Јединствени информатички савез Србије (ЈИСА) за контролу легалности софтвера, због унапређења процедуре и спроведених активности на заштити права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података.
 • ДИСКОБУЛОС 2011 коју додељује Јединствени информатички савез Србије (ЈИСА) за обуку и сертификацију својих запослених по европским стандардима информатичке обуке ECDL.
 • ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ 2011 за портал Пореске управе „е-Порези“, као најбоље решење   у 2011. години из области електронских услуга и е-управе.
 • ДИСКОБУЛОС 2014 коју додељује Јединствени информатички савез Србије (ЈИСА) за издање монографије “еПорези – Порески информациони систем”.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени