доц. др Дејан Видојевић

Dejan VidojevicИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Дејан Видојевић
ТЕЛЕФОН
+381 66 88 97 971
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Maшински факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу (1998)
  (тема: ”Класификација захтева за систем квалитета по значају за сертификацију система квалитета у предузећима”)
 2. Магистарске студије: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу (2004)
  (тема: ”Редизајн система одржавања опреме за производњу боја и лакова”)
 3. Докторат: Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу (2009)
  (тема: ”Стратегија одржавања и ризик код сложених техничких система са комплексним везама -Порески информациони систем”)
Наставна област, предмети
Научна област: Рачунарство
 1. Оперативни системи (основне академске студије)
 2. Oснови дигиталне електронике и рачунарске технике (основне академске студије)
 3. Електронско пословање (основне академске студије)
 4. Мултимедијални системи (основне академске студије)
 5. Системи за контролу приступа (основне академске студије)
 6. Серверска архитектура ДАТА Центар (основне академске студије)
 7. Антихакерски алати (мастер академске студије)
 8. Примена вештачке интелигенције (мастер академске студије)
 9. Поузданост техничких система (мастер академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Доцент

Кратка биографија

Дејан Видојевић је рођен 1972. године у Горњем Милановцу, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, након чега је завршио магистарске студије, а затим 2009. године стекао академско звање Доктор техничких наука на тему: Стратегија управљања и одржавања пореског информационог система”, на истом факултету.

На почетку каријере радио је као инжењер пројектант у фирми “Металац Горњи Милановац” и учествовао је у пројекту изградње прве фабрике инокс посуђа.

У Пореској управи Републике Србије био је ангажован од марта 2004. године до маја 2015. године, углавном на руководећим позицијама:

 • Шеф Oдсека за планирање и стандардизацију – од 23.03.2004 до 12.09.2005.
 • Помоћник директора Пореске управе за развој информационог система – од 13.09.2005. до 31.01.2006.
 • Начелник Oдељења за експлоатацију у Сектору за рачунарску подршку Пореске управе – од 01.02.2006. до 01.02.2008.
 • Вршилац дужности Помоћника директора Пореске управе за рачунарску подршку – од 02.2008. до 15.01.2009.
 • Помоћник директора Пореске управе за развој и рачунарску подршку – од 15.01.2009. до 12.09.2012.
 • Руководилац Групе за Планирање, стратегију и управљање ризицима; Главни порески саветник Директора Пореске управе – од 12.09.2012 до 27.05.2013.
 • Kooрдинатор за управљање ризицима у Групи за Планирање, стратегију и управљање ризицима – од 27.05.2013. до 12.05.2015.

Од фебруара 2016. до јуна 2019. године био је Професор струковних студија (са 50% радног времена) на Високој пословно-техничкој школи струковних студија у Ужицу, на  предметима: Интернет технологије, Пројектовање информационих система, Рачунаром интегрисана производња, Транспортни системи и Производни информациони системи.

Од марта 2016. до марта 2019. године био је изабран у звање Доцента за ужу научну област Информатика и ангажован (са 50% радног времена) на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду.

Од јануара 2020. године изабран је у звање доцента на департману Информатике и рачунарства Криминалистичко-полицијског универзитета.

 • Референтни ројекти:
 1. “Пројекат ИТ подршка систему Пореза на додату вредност”, Пореска управа-Централа, Београд, 2004-2005, руководилац ИТ пројекта.
 2. “Стратегија развоја и план имплементације информационог система Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2005, члан пројектног тима.
 3. “Стратегија одржавања и ризик код сложених техничких система са комплексним везама”, Пореска управа-Централа, Београд, 2005-2009, докторски рад.
 4. „Оцена спремности Пореске управе за увођење система е-управе Републике Србије“, Пореска управа-Централа, Београд, 2005-2006, руководилац пројекта.
 5. „Развој јединствене информационе и телекомуникационе мреже Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2005-2007, члан управљачког тима пројекта.
 6. „Развој и имплементација система електронског подношења пореских пријава за велике пореске обвезнике (ЦВПО)“ , Пореска управа-Централа, Београд, 2007-2008, руководилац пројекта.
 7. „Развој Јединственог регистра пореских обвезника (ЈРПО)“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2011, председник Управног одбора пројекта.
 8. „Успостављање националног Контакт центра Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, од 2009-2011, председник Управног одбора пројекта.
 9. „Консолидација наплате и реформа пензијске администрације (ПАРИП)“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2011, руководилац пројекта у Пореској управи.
 10. „Развој и имплементација система пословног извештавања“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2010, председник Управног одбора пројекта.
 11. „Развој и имплементација софтвера за подршку пословању Службе одржавања рачунарске, комуникационе и пратеће опреме Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2009-2010, председник Управног одобра пројекта.
 12. „Развој и имплементација Интегрисаног информациног система Пореске управе“, Пореска управа-Централа, Београд, 2010-2011, председник Управног одобра пројекта.
 13. „Развој и имплементација портала Пореске управе Е-порези “, Пореска управа-Централа, Београд, 2011-2012, председник Управног одобра пројекта.
 14. „Оснивање и успостављање посебног Одељења Пореске управе за контролу легалности софтвера“, Пореска управа-Централа, Београд, 2010-2012, руководилац пројекта.
 15. „Развој система за даљински пренос података са фискалних каса“, Пореска управа Црне Горе, Подгорица, 2012-2013, консултант на пројекту.
 16. ”Софтвер за Локалне пореске администрације – СЛПА”, Key4S doo Beograd (ГУ Сомбор, ОУ Горњи Милановац), руководилац пројекта.
 17. „Одржавање и унапређење инфраструктурне платформе за интероперабилност и успостављање система е-filing“, Министарство правде, Београд, 2017-2020, консултант на пројекту.

Аутор је више од 15 научно - стручних радова који су презентовани на референтним међународним и домаћим конференцијама.

Аутор је и монографије:  ”еПорези – Порески информациони систем”, ПЛАТΩ books, Београд, 2013, ISBN 978-86-6115-096-8.

Области академске и стручне специјализације су: Информационе технологије; Менаџмент у области пословања, финансија, пореза и ИТ; Менаџмент у области производње, пословања и квалитета.
Избор из публикација
 1. Mladen Opačić, Vladan Pantović, Dejan Vidojević , Velimir Štavljanin, Analysis of the e-government e-skills of Serbian citizens and their ability to use e-government services, Lex Localis-Journal of Local Self Government, Maribor, Slovenia, october 2023, М23. http://pub.lex-localis.info/index.php/index
  *Informacione tehnologije и системи (e-Uprava), Primenjena matematika (analitika, statistika)
 2. Predrag Mitić, Suzana Petrović Savić, Aleksandar Đorđevic,
  Milan Erić, Enes Sukić, Dejan Vidojević, Miladin Stefanovic, The Problem of Machine Parts Operations Optimal Scheduling in the Production Industry Based on a Customer’s Order, Open Access Journal by MDPI, Sensors 2023, applsci-2632266, ISSN 2076-3417 Basel, september 2023., Citescore 4,5 Scopus, Impact Factor 2,7; М22.
  https://www.mdpi.com/2076-3417/13/19/11049
  *Informacioni sistemi (tehnologije), Primenjeno računarstvo, Primenjena matematika (algoritmi)
 3. Avik Ghosh Dastidar, Reshmi Maity, Ramesh Chandra Tiwari, Dejan Vidojevic, Tijana S. Kevkic, Vojkan Nikolic, and Niladri Pratap Maity, Squeeze Film Effect in Surface Micromachined Nano Ultarsonic Sensor for Different Diaphragm Displacement Profiles, Open Access Journal by MDPI, Sensors 2023, sensors-2352148, ISSN 1424-8220, Basel, 7 may 2023., Citescore 6,4 Scopus, Impact Factor 3,847; М21.
  https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12396
  *Digitalna elektronika, Primenjeno računarstvo, Primenjena matematika (analitika, statistika)
 4. Dejan Vidojević, Đorđe Mijailović, Aleksandar Đorđević, Miladin Stefanovic, Albina Gazizulina, A cloud-based system with microcontroller platforms designed to educate students in digitalization and Industry 4.0., Open Access Journal by MDPI, ISSN 2071-1050, Basel, novenber 2021., Citescore 3,9 Scopus, Impact Factor 3,25; М22.
  https://www.mdpi.com/2071-1050/13/22/12396
  *Digitalna elektronika, Primenjeno računarstvo, Informacione tehnologije (Cloud Compiting, IoT, e-Learning)
 5. Vidojević D., Gnjatović M., Nikolić V., Joksimović D., Maček N., Minchev Z., Bogdanoski M., YET ANOTHER CLASSIFICATION- AN OVERVIEW OF COVID-19-RELATED RESEARCH IN THE FIELD OF NATURAL LANGUAGE PROCESSING, Proceedings Book from First International Scientific Conference” Covid-19 and Challenges of the Business World, p. 97-106, Belgrade, March 25th 2021; М33.
 6. Vidojević D., Gnjatović M., Nikolić V., Joksimović D., HOW FAR ARE WE FROM AUTOMATIC COVID-19 DIAGNOSTIC ANALYSIS?, Proceedings Book from First International Scientific Conference” Covid-19 and Challenges of the Business World, p. 107-112, Belgrade, March 25th 2021; М33.
 7. Vidojević D., Fifteen years of eGovernment in Serbia, International Conference and Exhibition, Paper/Lecture by Invitation, Proceedings, Aranđelovac, June 24th – 25th, 2020; М31.
  *Informacione tehnologije и системи (e-Uprava)
 8. Dragojlovic A., Vidojevic D., Measuring Tax Administration Service Levels Using Dea, ECONOMIC COMPUTATION and ECONOMIC CYBERNETICS STUDIES and RESEARCH, Volume 48/Number 1/(2014), page. 293-307, ISSN 1842-3246 (online), ISSN 0424-267 X; М23.
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Јединствени информатички савез Србије - JИСА
 • Члан уређивачког одбора за рачунарске науке у научном часопису: Journal of Computer and Forensic Sciences, Криминалистичко полицијски универзитет, Београд.
Награде и признања
 • РЕФОРМАТОР ГОДИНЕ за 2011. годину, коју додељује Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) због унапређења и убрзања процедуре за добијање Пореског идентификационог броја (ПИБ) и спроведених активности на заштити права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података.
 • ДИСКОБУЛОС 2011 коју додељује Јединствени информатички савез Србије (ЈИСА) за контролу легалности софтвера, због унапређења процедуре и спроведених активности на заштити права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података.
 • ДИСКОБУЛОС 2011 коју додељује Јединствени информатички савез Србије (ЈИСА) за обуку и сертификацију својих запослених по европским стандардима информатичке обуке ECDL.
 • ПОСЕБНО ПРИЗНАЊЕ 2011 за портал Пореске управе „е-Порези“, као најбоље решење   у 2011. години из области електронских услуга и е-управе.
 • ДИСКОБУЛОС 2014 коју додељује Јединствени информатички савез Србије (ЈИСА) за издање монографије “еПорези – Порески информациони систем”.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени