доц. др Јелена Ламовец

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јелена Ламовец
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 118
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду (тема дипломског рада: Сушење кукуруза у фонтанско-флуидизованом слоју са централном цеви, 1996.).
 2. Магистарске студије: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду (тема магистарског рада: Анализа микромеханичких својстава хибридних композитних материјала за примену у микроелектромеханичким системима, 2007.).
 3. Докторат: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду (тема докторске дисертације: Микромеханичка и структурна својства ламинатних композитних материјала са применом у микроелектромеханичким технологијама, 2010.).
Наставна област, предмети
Научна област: Teхнолошко инжењерство
Предмет
 1. Техничко-технолошке карактеризације материјала
 2. Хемијско-технолошки инжењеринг
 3. Савремени методи идентификације материјала
 4. Електрохемијско инжењерство
Наставно и/или научно истраживачко звање

Доцент

Кратка биографија
Научно-истраживачки рад Јелене Ламовец (Неготин, 1969) започео је након завршених студија ТМФ-а, ангажманом на Институту за хемију, технологију и металургију (ИХТМ) Универзитета у Београду. У ИХТМ-у је учествовала у припреми и реализацији више националних и међународних пројеката и била руководилац потпројеката и пројектних задатака. Редовно је прошла кроз сва истраживачка и научна звања. Као аутор или коаутор објавила је 82 рада, у часописима и на научним конференцијама и аутор је или коаутор 17 техничких решења. Била је рецензент научних радова у међународним и националним часописима и конференцијама и рецензент међународног пројекта. На ИХТМ-у је активно учествовала у раду са студентима Технолошко-металуршког и Електротехничког факултета и Криминалистичко-полицијског универзитета. Била је члан комисија за оцену и одбрану радова и теза и коментор у изради мастер радова и магистарских и докторских дисертација. Више пута је била члан комисија за изборе у научна звања истраживача.
Избор из публикација
 1. Ivana O. Mladenovic, Jelena S. Lamovec, Dana G. Vasiljevic Radovic, Rastko Vasilic, Vesna J. Radojevic, Nebojsa D. Nikolic, Morphology, structure and mechanical properties of copper coatings electrodeposited by pulsating current (PC) regime on Si(111), Metals 2020, 10, 488; doi:10.3390/met10040488
 2. Rozic Ljiljana S  Petrovic Srdjan P  Loncarevic Davor R  Grbic Bosko V  Radic Nenad D  Stojadinovic Stevan Dj  Jovic Vesna B  Lamovec Jelena S, Influence of annealing temperature on structural, optical and photocatalytic properties of TiO2-CeO2 nanopowders  CERAMICS INTERNATIONAL, (2019), vol. 45 br. 2, str. 2361-2367, Volume: 45 Issue: 2 Pages: 2361-2367 Part: A DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.10.153  
 3. Srdjan Petrović, Ljiljana Rožić, Boško Grbić, Nenad Radić, Plamen Stefanov, Stevan Stojadinović, Vesna Jović, Jelena Lamovec, Effect of high energy ball milling on the physicochemical propeerties of TiO2 – CeO2 mixed oxide and its photocatalytic behavior in the oxidation reaction, Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, (2019) 127:175-186,  https://doi.org/10.1007/s11144-019-01564-2
 4. IVANA O. MLADENOVIĆ, JELENA S. LAMOVEC, VESNA B. JOVIĆ, MARKO OBRADOV, DANA G. VASILJEVIĆ RADOVIĆ, NEBOJŠA D. NIKOLIĆ and VESNA J. RADOJEVIĆ, Mechanical characterization of copper coatings electrodeposited onto different substrates with and without ultrasound assistance, J. Serb. Chem. Soc. 84(7)729-741 (2019)
 5. Petrovic Srdjan P, Rozic Ljiljana S,  Jovic Vesna B, Stojadinovic Stevan Dj,  Grbic Bosko V,  Radic Nenad D, Lamovec Jelena S, Vasilic Rastko, Optimization of a nanoparticle ball milling process parameters using the response surface method, ADVANCED POWDER TECHNOLOGY, (2018), vol. 29 br. 9, str. 2129-2139 Volume: 29 Issue: 9 Pages: 2129-2139 DOI: 10.1016/j.apt.2018.05.021
 6. Peric Tamara, Markovic Dejan, Radojevic Vesna, Jancic-Heinemann Radmila, Petrovic Bojan, Lamovec Jelena, “Influence of pastes containing casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate on surface of demineralized enamel”, Journal of applied biomaterials and functional materials, vol.12 br.3, pp.234-239 (2014), IF = 1.500 (2014), Kategorija: Materials science, biomaterials (25/33), ISSN 2280-8000.
 7. J. Lamovec, V. Jović, M. Vorkapić, B. Popović, V. Radojević, R. Aleksić, “Microhardness analysis of thin metallic multilayer composite films on copper substrates”, Journal of Mining and Metallurgy, Section B – Metallurgy 47 (1) B, 53–61, 2011 (КATEGORIJA: METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING (14/75), IF – 1.317(2011))
 8. J. Lamovec, V.Jovic, R.Aleksic, V.Radojevic: " Micromechanical and structural properties of nickel coating electrodeposited on two different substrates", J. Serb. Chem. Soc, 74 (7), pp. 817-831, 2009. If: 0.820 (2009), Hemija, multidisciplinarna (86/138)
 9. J. Lamovec, V. Jović, D. Randjelović, R. Aleksić, V. Radojević, “Analysis of the composite and film hardness of electrodeposited nickel coatings on different substrates”, Thin Solid Films, 516, pp. 8646-8654, 2008 (KATEGORIJA: Nauka o materijalima, multidisciplinarna (49/189).
 10. V. Jović, J. Lamovec, M. Popovic, Z. Lazić: "Fabrication of SiO2-based microcantilevers by anisotropic chemical etching of (100) single crystal Si", J. Serb. Chem. Soc, 72 (11), pp. 1133-1144, 2007. If: 0.423 (2006), Hemija, multidisciplinarna (101/124).
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Српско хемијско друштво
 • Савез инжењера и техничара Србије
 • Члан Научног већа ИХТМ (2017.-2020.)
Награде и признања
-
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени