проф. др Војкан Николић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Војкан Николић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 118
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Електронски факултет у Нишу, Универзитет у Нишу (2001)  (тема: Интернет и информациони системи)
 2. Магистарске студије: Технички факултет Бор, Универзитет у Београду (2010) (тема: Развој информационих система за мала и средња предузећа)
 3. Докторат: Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитет у Новом Саду (2016) (тема: Моделовање и претраживање над неструктуираним подацима и документима у еУправи Републике Србије)
Наставна област, предмети
Научна област: Информационе технологије
Предмет
 1. Основи информатике (основне академске студије)
 2. Информациони системи (основне академске студије)
 3. Базе података (основне академске студије)
 4. Организација рачунара (основне академске студије)
 5. Теорија одлучивања (основне академске студије)
 6. Управљање пројектима (основне академске студије)
 7. Напредне архитектуре (мастер академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија

Основну и средњу школу завршио у Сокобањи. Дипломирао 2001. године, на Електронском факултету у Нишу, Универзитета у Нишу на смеру Рачунарска техника и информатика. На Техничком факултету у Бору, Универзитетa у Београду 2010. године одбранио магистарску тезу под називом „Развој информационих система за мала и средња предузећа“ и стекао звање магистар техничких наука за научну област Индустријска информатика. На Техничком факултету „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитетa у Новом Саду 2016. год одбранио докторску дисертацију под називом “Моделовање и претраживање над неструктуираним подацима и документима у еУправи Републике Србије” и стекао научно звање доктора техничких наука за област Информационе технологије.

 1. године запошљава се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије у Управи за информационе технологије као самостални пројектант. Од 2002. године до 2019. године био је на следећим радним местима:
 2. 2002. – 2003. Самостални пројектант, Одсек за развој и пројектовање, УИТ МУП РС
 3. 2003. – 2003. Виши пројектант, Одсек за развој и пројектовање, УИТ МУП РС
 4. 2003. – 2004. Главни систем специјалиста, Одсек за системско планске послове и набавку Одељења централне логистике УИТ МУП РС
 5. 2004. – 2005. Главни систем специјалиста, Персо-центра УИТ МУП РС
 6. 2005. – 2006. Шеф Одсека за логистику, развој и интеграцију, Персо-центра УИТ МУП РС
 7. 2006. – 2013. Виши пројектант, Одсек за интеграцију и апликативну подршку ИТС система, УИТ МУП РС
 8. 2013. – 2017. Начелник Управе за информационе технологије за ПУ Београд, САТИТ МУП РС
 9. 2017. – 2019. Начелник одељења за информационе технологије за ПУ Београд, САТИТ МУП РС
2015. године изабран у звање Наставник криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина на Криминалистичко-полицијској Академији, а 2018. године изабран у звање доцента на департману Информатике и рачунарства Криминалистичко - полицијског Универзитета.

Референтни ројекти:

 1. COST пројекат CA17124: Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices. (2018. - 2022).
 2. Safe city – Belgrade (2017. - 2019).
 3. Joint Emergency Management in Border Areas Romania - Republic of Serbia 1413 - South-Banat District. (2013. - 2015).
 4. Joint Emergency Management in Border Areas Romania - Republic of Serbia 1413 - Bor district. (2013. - 2015).
 5. Support to strategic development of IT systems in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia (2012. - 2015).
 6. Cloud computing of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia (2012. - 2015).
 7. Anti-corruption at the level of the Government of the Republic of Serbia (2013. - 2018).
 8. Контрола кретања лица на територији Републике Србије са документима КиМ (2013. - 2018).
 9. Имплементација ЕКСТРАНЕТ у информационом и комуникационом систему МУП РС (2008. - 2014).
 10. Имплементација Service Oriented Architecture (SOA) у информационом и комуникационом систему МУП РС (2010. - 2014).
 11. Државна граница Републике Србије (2007. - 2013).
 12. Развојна ИКТ стратегија у МУП-у за наредних 5 година (2007. - 2008).
 13. Миграција информационог система са старе на нову хардверску и софтверску платформу (Bull on Oracle and IBM) (2005. - 2011).
 14. Имплементација физичке контроле приступа у објектима МУП-а (хардверско и софтверско решење) коришћењем бесконтактних картица (2003. - 2009).
 15. Имплементација комуникацијског ТЕТРА система (2003. - 2006).
 16. Реализација пројекта новог обједињеног информационог система и аутоматског интегрисаног система за персонализацију идентификационих докумената (ИТС-ИПС) (2002. - 2005).

Аутор је више од 60 научно - стручних радова који су презентовани на референтним међународним и домаћим конференцијама.

Области интересовања су: информациони системи, базе података, пословна интелигенција, data mining, теорија одлучивања, вештачка интелигенција.
Избор из публикација
 1. M. Jovanović, I. Babić, Milan Čabarkapa, J. Mišić, S. Mijalković, V. Nikolić, D. Ranđelović, “SOSerbia: Android-Based Software Platform for Sending Emergency Messages” Complexity, vol. 2018, Article ID 8283919, October 2018, pp. 1 - 9, DOI: https://doi.org/10.1155/2018/8283919 (M21).
 2. S. Nedeljković, V. Nikolić, M. Cabarkapa, J. Mišić, D. Randjelović, An Anvanced Quick-Answering System Intended for the e-Government Service in Republick of Serbia, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 16, No. 4, 2019, str. 153-174 (M23), DOI: 10.12700/APH.16.4.2019.4.8
 3. M. Jovanović, G. Šimić, M. Čabarkapa, D. Ranđelović, V. Nikolić, S.Nedeljković, P. Cisar, SEFRA - Web-based framework customizable for Serbian language search applications, Acta Polytechnica Hungarica , vol. 16 br. 3, str. 59-78 2019 (M23), DOI: 10.12700/APH.16.3.2019.3.4
 4. V. Nikolić, B. Markoski, K Kuk, D. Randjelović, P. Čisar, Modelling the System of Receiving Quick Answers for e-Government Services: Study for the Crime Domain in the Republic of Serbia, Acta Polytechnica Hungarica, vol. 14 br. 8, str. 143-163, 2017 (M23), DOI: 10.12700/APH.14.8.2017.8.8
 5. Z. Stevic, M. Rajcic-Vujasinovic, I. Radovanovic, V. Nikolic, Modeling and Sensing of Electrochemical Processes upon Dirac Potentiostatic Excitation of Capacitive Charging/Discharging, Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 6020-6029; ISSN:1452-3981; IF(2014) = 1.731; M23 (19/28)
 6. K. Kuk & D. Ranđelović (Eds.). (2017). Knowledge Discovery in Cyberspace: Statistical Analysis and Predictive Modeling. New York: Nova Science Publisher.
  Chapter 6. Information Retrieval and Development of Conceptual Shemas in E-Documents for Serbian Criminal Code => pp. 151-174 (V. Nikolić, P Djikanović and S. Nedeljković), Telecommunication and Information Technology (SATIT), Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia, Belgrade, SerbiaP. Čisar, S. Maravić Čisar, Skewness and Kurtosis in Function of Selection of Network Traffic Distribution, Acta Polytechnica Hungarica, Vol.7, No.2, ISSN 1785-8860, pp. 95-106.
 7. V. Nikolić, B. Markoski, M. Ivković, K. Kuk, P. Djikanović, Information retrieval for unstructured text documents in Serbian into the crime domain, vol. br. 2015, str. 267-271, IEEE CINTI 2015
 8. V. Nikolić, U. Dinić, E. Mekić, V. Prekčevski, A. Jasić, Possibilities of using Blockchain technology in the Unique Information System of the MOI of the Republic of Serbia, DQM 2019, str. 104-114, 2019, ISBN 978-86-86355-40-9
 9. М. Ivanović, S. Nedeljković, V. Nikolić, P. Djikanović, SPECIJALIZOVANI IKT SISTEM ZA BEZEBEDNI PRENOS POVERLJIVIH PODATAKA PRIMENOM KRIPTOGRAFSKIH METODA U RAČUNARSKIM MREŽAMA, Archibald Rais, vol 3. KPA Beograd 2017, ISBN 978-86-7020-387-7
 10. S. Stojičić, N. Petrović, V. Nikolić, R. Radovanović, CHALLENGES IN ELECTRONIC COMMERCE FROM THE ASPECT OF PROTECTING PERSONAL DATA STORED IN CERTAIN DATABASES AND DIGITAL FORENSICS, 2019 International Scientific Conference “Archibald Reiss Days “, vol 2, str 309-320, 2019, ISBN 978-86-7020- 434-8
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Jedinstvenii informatički savez Srbije - JISA
Награде и признања
 • DISKOBOLOS 2012 za projekat: Електронска услуга издавања регистрационе налепнице коришћењем портала. (део тима МУП РС)
 • DISKOBOLOS 2013 za projekat: Мобилни информациони систем. (део тима МУП РС)
 • DISKOBOLOS 2014 za projekat: Легитимација полицијског службеника у функцији приступа мобилном информационом систему. (део тима МУП РС)
 • DISKOBOLOS 2015 za projekat: Public Procurement Management System. (део тима МУП РС)
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени