проф. др Војкан Николић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Војкан Николић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 118
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Образовање
 1. Основне студије: Електронски факултет у Нишу, Универзитет у Нишу (2001)  (тема: Интернет и информациони системи)
 2. Магистарске студије: Технички факултет Бор, Универзитет у Београду (2010) (тема: Развој информационих система за мала и средња предузећа)
 3. Докторат: Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитет у Новом Саду (2016) (тема: Моделовање и претраживање над неструктуираним подацима и документима у еУправи Републике Србије)
Наставна област, предмети
Научна област: Рачунарство
Предмет
 1. Информациони системи (основне академске студије)
 2. Базе података 1 (основне академске студије)
 3. Базе података 2 (основне академске студије)
 4. Администрација база података (основне академске студије)
 5. Теорија одлучивања (основне академске студије)
 6. Управљање пројектима (основне академске студије)
 7. Пословни интелигентни информациони системи (мастер академске студије)
 8. Софтверско инжењерство (мастер академске студије)
 9. Системи за обраду великих података (мастер академске студије – Национална безбедност)
 10. Базе података и сигурност (докторске академске студије)
 11. Учење из података (докторске академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Ванредни професор

Кратка биографија

Основну и средњу школу завршио у Сокобањи. Дипломирао 2001. године, на Електронском факултету у Нишу, Универзитета у Нишу на смеру Рачунарска техника и информатика. На Техничком факултету у Бору, Универзитетa у Београду 2010. године одбранио магистарску тезу под називом „Развој информационих система за мала и средња предузећа“ и стекао звање магистар техничких наука за научну област Индустријска информатика. На Техничком факултету „Михајло Пупин“ Зрењанин, Универзитетa у Новом Саду 2016. год одбранио докторску дисертацију под називом “Моделовање и претраживање над неструктуираним подацима и документима у еУправи Републике Србије” и стекао научно звање доктора техничких наука за област Информационе технологије.

 1. године запошљава се у Министарству унутрашњих послова Републике Србије у Управи за информационе технологије као самостални пројектант. Од 2002. године до 2019. године био је на следећим радним местима:
 2. 2002. – 2003. Самостални пројектант, Одсек за развој и пројектовање, УИТ МУП РС
 3. 2003. – 2003. Виши пројектант, Одсек за развој и пројектовање, УИТ МУП РС
 4. 2003. – 2004. Главни систем специјалиста, Одсек за системско планске послове и набавку Одељења централне логистике УИТ МУП РС
 5. 2004. – 2005. Главни систем специјалиста, Персо-центра УИТ МУП РС
 6. 2005. – 2006. Шеф Одсека за логистику, развој и интеграцију, Персо-центра УИТ МУП РС
 7. 2006. – 2013. Виши пројектант, Одсек за интеграцију и апликативну подршку ИТС система, УИТ МУП РС
 8. 2013. – 2017. Начелник Управе за информационе технологије за ПУ Београд, САТИТ МУП РС
 9. 2017. – 2019. Начелник одељења за информационе технологије за ПУ Београд, САТИТ МУП РС
2015. године изабран у звање Наставник криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина на Криминалистичко-полицијској Академији, а 2018. године изабран у звање доцента на департману Информатике и рачунарства Криминалистичко - полицијског Универзитета.

Референтни ројекти:

 1. COST пројекат CA17124: Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices. (2018. - 2022).
 2. Safe city – Belgrade (2017. - 2019).
 3. Joint Emergency Management in Border Areas Romania - Republic of Serbia 1413 - South-Banat District. (2013. - 2015).
 4. Joint Emergency Management in Border Areas Romania - Republic of Serbia 1413 - Bor district. (2013. - 2015).
 5. Support to strategic development of IT systems in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia (2012. - 2015).
 6. Cloud computing of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia (2012. - 2015).
 7. Anti-corruption at the level of the Government of the Republic of Serbia (2013. - 2018).
 8. Контрола кретања лица на територији Републике Србије са документима КиМ (2013. - 2018).
 9. Имплементација ЕКСТРАНЕТ у информационом и комуникационом систему МУП РС (2008. - 2014).
 10. Имплементација Service Oriented Architecture (SOA) у информационом и комуникационом систему МУП РС (2010. - 2014).
 11. Државна граница Републике Србије (2007. - 2013).
 12. Развојна ИКТ стратегија у МУП-у за наредних 5 година (2007. - 2008).
 13. Миграција информационог система са старе на нову хардверску и софтверску платформу (Bull on Oracle and IBM) (2005. - 2011).
 14. Имплементација физичке контроле приступа у објектима МУП-а (хардверско и софтверско решење) коришћењем бесконтактних картица (2003. - 2009).
 15. Имплементација комуникацијског ТЕТРА система (2003. - 2006).
 16. Реализација пројекта новог обједињеног информационог система и аутоматског интегрисаног система за персонализацију идентификационих докумената (ИТС-ИПС) (2002. - 2005).

Аутор је више од 60 научно - стручних радова који су презентовани на референтним међународним и домаћим конференцијама.

Области интересовања су: информациони системи, базе података, пословна интелигенција, data mining, теорија одлучивања, вештачка интелигенција.
Избор из публикација
 1. M. Jovanović, I. Babić, M. Čabarkapa, J. Mišić, S. Mijalković, V. Nikolić, D. Ranđelović, “ SOSerbia: Android-Based Software Platform for Sending Emergency Messages,” Complexity, vol. 2018, Article ID 8283919, (2018), pp. 1 - 9, DOI: https://doi.org/10.1155/2018/8283919 (М21а)
 2. Dastidar, A.G.; Maity, R.; Tiwari, R.C.; Vidojevic, D.; Kevkic, T.S.; Nikolic, V.; Das, S.; Maity, N.P. Squeeze Film Effect in Surface Micromachined Nano Ultrasonic Sensor for Different Diaphragm Displacement Profiles. Sensors 2023, 23, 4665. https://doi.org/10.3390/s23104665 (М21)
 3. Stolic, P.; Stevic, Z.; Petronic, S.; Nikolic, V.; Stevic, M.; Kreculj, D.; Milosevic, D. Modeling, Simulation, and Computer Control of a High-Frequency Wood Drying System. Electronics 2023, 12, 226. https://doi.org/10.3390/electronics12010226 (М22)
 4. Babić I, Miljković A, Čabarkapa M, Nikolić V, Đorđević A, Ranđelović M, Ranđelović D. Triple Modular Redundancy Optimization for Threshold Determination in Intrusion Detection Systems. Symmetry. 2021; 13(4):557. https://doi.org/10.3390/sym13040557 (М22)
 5. Petrovic, N., Stojicic, S., Radovanovic, R., Nikolic, V. and Petrovic, M., 2022. Automated Fingerprint Identification System: with and without the Possibility of Correction of a Digitalised Image. Tehnički vjesnik, 29(6), pp.2067-2073 (М23)
 6. T. Kevkić, V. Nikolić, V. Stojanović, D. Milosavljević, S. Jovanović, MODELING ELECTROSTATIC POTENTIAL IN FDSOI MOSFETS: AN APPROACH BASED ON HOMOTOPY PERTURBATIONS, OPEN PHYSICS, (2022), vol. 20 br. 1, str. 106-116 (М23)
 7. M. Jovanović, G. Šimić, M. Čabarkapa, D. Ranđelović, V. Nikolić, S.Nedeljković, P. Cisar, SEFRA - Web-based framework customizable for Serbian language search applications, (M23), Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 16, No. 3, 2019, str. 59-78, DOI: https://doi.org/10.12700/APH.16.3.2019.3.4 (М23)
 8. S. Nedeljković, V. Nikolić, M. Cabarkapa, J. Mišić, D. Randjelović, An Anvanced Quick-AnsweringSystem Intended for the e-Government Service in Republick of Serbia, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 16, No. 4, 2019, str. 153-174, DOI: https://doi.org/10.12700/APH.16.4.2019.4.8, (М23)
 9. V. Nikolić, B. Markoski, K Kuk, D. Randjelović, P. Čisar, Modelling the System of Receiving Quick Answers for e-Government Services: Study for the Crime Domain in the Republic of Serbia, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 14, No. 8, 2017, str. 143-163, DOI: https://doi.org/10.12700/APH.14.8.2017.8.8 (М23)
 10. Z. Stevic, M. Rajcic-Vujasinovic, I. Radovanovic, V. Nikolic, Modeling and Sensing of Electrochemical Processes upon Dirac Potentiostatic Excitation of Capacitive Charging/Discharging, Int. J. Electrochem. Sci., 10 (2015) 6020-6029; ISSN:1452-3981; IF(2014) = 1.731; M23 (19/28) (М23)
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Jedinstvenii informatički savez Srbije - JISA
 • Друштво информатичара Србије - ДИС
 • Друштво за језичке ресурсе и технологије - ЈЕРТЕХ
Награде и признања
 • DISKOBOLOS 2012 za projekat: Електронска услуга издавања регистрационе налепнице коришћењем портала. (део тима МУП РС)
 • DISKOBOLOS 2013 za projekat: Мобилни информациони систем. (део тима МУП РС)
 • DISKOBOLOS 2014 za projekat: Легитимација полицијског службеника у функцији приступа мобилном информационом систему. (део тима МУП РС)
 • DISKOBOLOS 2015 za projekat: Public Procurement Management System. (део тима МУП РС)
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени