доц. др Биљана Котуревић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Биљана Котуревић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 184
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Природно-математички факултет, Нови Сад
 2. Специјалистичке студије: Криминалистичко-полицијска академија, Београд (тема: Форензички методи идентификација синтетичких дрога)
 3. Мастер студије: Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду
 4. Докторске студије: Факултет за физичку хемију, Универзитет у Београду (тема: „Утицај физичких поља на кинетику екстракције кофеина из семена гваране (Paullinia cupana, Sapindaceae)“)
Наставна област, предмети
Научна област: Хемијско инжењерство, Хемија

Предмет

 1. Криминалистичка техника (основне академске студије-криминалистика)
 2. Увод у хемију (основне академске студије-форензичко инжењерство)
 3. Физичка хемија (основне академске студије- форензичко инжењерство)
 4. Органска и неорганска хемија (основне академске студије- форензичко инжењерство)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Доцент

Кратка биографија

Биљана Котуревић, рођена је у Краљеву 15.10.1982. године, где је завршила основну и средњу медицинску школу са одличним успехом.

Основне студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду (одсек хемија-биохемија), уписала је 2002. године. Дипломирала је 2008. године са просечном осеном 8,52. Дипломски рад на тему: „Редукција 17-пиколил и 17-пиколинилиден супституисаних деривата 5-андростена”, одбранила је са оценом 10, на катедри за органску хемију.

Специјалистичке студије смера криминалистичко-форензичке идентификације на Криминалистичко-полицијској академији у Београду уписала је школске 2010/11 године. Специјалистичке студије завршава 2012. године са просечном оценом 9,86. Специјалистички рад под насловом “Форензички методи идентификација синтетичких дрога”, одбранила је са оценом 10.
Мастер студије на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, уписала је школске 2012/13 године. Студије је завршила 2013. године са просечном оценом 9,6. Мастер рад на тему “Утицај микроталасног загревања на кинетику екстракције кофеина из семена гуаране”, одбранила је са оценом 10.

Докторске студије на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду, уписала је школске 2013/14 године. Докторску дисертацију под насловом: „Утицај физичких поља на кинетику екстракције кофеина из семена гваране (Paullinia cupana, Sapindaceae)“ одбранила је септембра 2019. године, под менторством проф. др Боривоја Аднађевића, редовног професора Факултета за физичку хемију, Универзитетa у Београду.

Биљана Котуревић запослена је на Криминалистичко-полицијском универзитету од 2013. године. Одлуком Наставно-научног већа Криминалистичко-полицијске академије, одржаног децембра 2012. године, изабрана је у звање и на радно место сарадника у настави. Након избора у наведено звање, изводила је практичну наставу на више предмета на основним академским и струковним студијама: Криминалистичка техника, Основи криминалистичке технике и Основи форензике. На специјалистичким студијама, била је ангажована за извођење практичне наставе на предметима Криминалистичко форензички методи идентификација трагова материјала и Форензичар и форензичке лабораторије. Од избора у звање асистента за ужу научну област Хемијско инжењерство, од 2014. године до данас, изводи практични део наставе на предметима Увод у хемију, Органска и неорганска хемија и Физичка хемија на основним академским студијама форензичког инжењерства, као и Криминалистичка техника на основним академским студијама криминалистике.  

У свом истраживачком раду, испитује кинетику конвенционалне, као и неконвенционалних техника екстракције активних супстанци из биљног материјала. Такође испитује могућност имплементације нових техника екстракције у припреми узорака за форензичку анализу. Аутор је и коаутор радова публикованих у врхунским и истакнутим међународном часописима, у часописима националног значаја, више радова саопштила је на међународним научним скуповима и тематским националним зборницима. Коаутор је практикума Увод у хемију-практикум за лабораторијске вежбе, аутори: Никола Милашиновић и Биљана Котуревић, издавач: Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2016. ISBN: 978-86-7020-362-4

Избор из публикација
 1. Кoturevic B., Adnadjevic B., Jovanovic J., “The kinetics of the extraction of caffeine from guarana seed under the action of ultrasonic field with simultaneous cooling”. Green Processing and Synthesis (GREENPS) (2019) Vol.9, Issue 1, pp. 26-36. DOI: https://doi.org/10.1515/gps-2020-0003 (in press)
 2. Borivoj Adnadjevic, Biljana Koturevic, Jelena Jovanovic, “Comparative kinetic analysis of isothermal extraction of caffeine from guarana seed under conventional and microwave heating”. Chemical Engineering Research and Design (2017). Vol.118, pp.61-70. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cherd.2016.12.006
 3. Koturevic B., Adnadjevic B., "Isothermal Green Microwave Assisted Extraction of Caffeine from Guarana. A Kinetic Study". Green Processing and Synthesis (GREENPS) (2017) Vol.6, Issue 6, pp.555-565. DOI: https://doi.org/10.1515/gps-2016-0135
 4. B. Koturević, B. Adnađević, J. Jovanović, “A kinetic study of the isothermal microwave assisted extraction of hypericin from the flowering tops of hypericum perforatum”, Proceedings of 14th International Conference on fundamental and applied aspects of Physical chemistry, Beograd, Serbia (2018). Vol. 2, ISBN 978-86-82475-37-8
 5. Maja C. Pagnacco, Jelena P. Maksimović, Biljana Koturević, Kristina Stevanović, Slobodan Anić, Ljiljana Kolar-Anić, „Oscillating reaction as a chemical system for determination of effective neuro-stimulant guarana“, Proceedings from 8th International Scientific Conference on Defensive technologies, 11-12 october (2018), Military tehnical institute, Belgrade, Serbia. ISBN 978-8681123-88-1
 6. Koturević B., Branković A., „ Forensic course development. New directions in forensic education “. Thematic proceedings of International scientific conference „Archibald Reiss days“, Belgrade, Serbia (2017). Vol 3., pp. 375-382.
 7. Koturević B., Jovanović J., Adnađević B., „Extraction of caffeine from coffee using hydrodynamic cavitation“, Proceedings of 13th International Conference on fundamental and applied aspects of Physical chemistry, Beograd, Serbia (2016). Vol. 1, ISBN 978-86-82475-34-7.
 8. Koturević B., Teodorović S., Mašković Lj., „Educating future criminalists in the field of contemporary criminalistic identifications“, Thematic proceedings of International scientific conference „Archibald Reiss days“, Belgrade, Serbia (2015). Vol 3 , pp. 411-421.
 9. Бранковић А., Пешић С., Котуревић Б., „Форензичка палинологија“, Зборник радова: Форензички методи у криминалистици, Криминалистичко-полицијска академија Београд (2017) 297-312, ISBN 978–86–7020–391–4
 10. B. Koturević, A. Branković, „Metoda za brzu ekstrakciju kanabinoida iz kanabisa mikrotalasnim zagrevanjem“, NBP – Journal of Criminalistics and Law (2014), Vol. 19, No. 3, pp. 109-123,  ISSN 0354-8872.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

-

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени