Драгана Анђелковић Глишовић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Драгана Анђелковић Глишовић
ТЕЛЕФОН
+ 381 64 13 03 749
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Виша школа унутрашњих послова, Београд
 2. Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу
Наставна област, предмети
Научна област: -
Наставно и/или научно истраживачко звање

Наставник криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина

Кратка биографија

Рођена је у Крагујевцу, где је завршила основну и средњу школу (Прву крагујевачку гимназију-природно-математички смер) са одличним успехом. Вишу школу унутрашњих послова завршава по убрзаном програму студирања, као студент генерације. Високо образовање стиче на Правном факултету у Крагујевцу. На матичном факултету завршава прву годину докторских студија (просечна оцена 9.50), да би 2014. године наставила усавршавање на Факултету за пословне студије и право у Београду, успешно положивши све преостале испите (просечна оцена 9.50). Радни однос засновала је 1997. године у МУП-у РС на радном месту полицајца („П“) у Управи пограничне полиције за странце и управне послове. Након четири године (2011.) прелази на Вишу школу унутрашњих послова и као сарадник за обуку кадрова учествује у процесу извођења наставе (вежби) на предметима „ Надлежност и методе полиције“ и „Основи јавне безбедности“. Поред ангажовања у наставном процесу, обавља и послове секретара у редакцији листа „Билтен ВШУП“, а појављује се и као аутор бројних текстова.  Интеграцијом Више школе унутрашњих послова и Полицијске академије (2006.), радни однос наставља на Криминалистичко-полицијској академији (КПА). У наставно звање наставника криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина изабрана је 2010. године. Током радног искуства, за изузетне резултате у обављању послова, више пута је похваљивана и награђивана. У жељи да се усавршава и напредује успешно завршава бројне курсеве у оранизацији Одељења за спровођење закона Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), као што су: Увод у савремене стандарде полицијског рада, Курс за тренере, Курс за тренере-менторска фаза, Курс за евалуацију наставе и Виши курс за тренере. У организацији Привредне коморе Београда (2015) похађала је  семинар „ Процена и контрола правних ризика као инструмент корпоративне безбедности“. Тренутно  на Криминалистичко-полицијском универзитету обавља послове наставника криминалистичко-полицијских вештина и ангажована је у реализацији посебних облика наставе.

Избор из публикација
 1. ANDJELKOVIĆ, Dragana, The right to express sexual orientation, Thematic Proceedings of International Significance Archibald Reiss Days (Belgrade, 3-4 March 2011), Volume II pp. 589-599. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies, 2011. ISBN 978-86-7020-189-7. COBISS.SR-ID 184453900
 2. MILIĆ, Nenad, MILIDRAGOVIĆ, Dragan, ANDJELKOVIĆ, Dragana, Reform of basic police training in Serbia-the way to police professionalization, International Scientific Conference: Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: “Transition and Challenges Faced by the Republic of Macedonia” (Volume 2). Skopje: Faculty of Security, 2011, pp. 113-127. ISBN 978-608-4532-18-7. COBISS.MK-ID 89843978
 3. АНЂЕЛКОВИЋ, Драгана, Заштита људских права осуђеника и других лица лишених слободе с посебним освртом на пресуде Европског суда за људска права, научно-стручни скуп са међународним учешћем: „Сузбијање криминала у оквиру међународне полицијске сарадње“, Тара, 28-30 јун 2011, стр. 447-459, ISBN 978-86-7020-199-6. COBISS.SR-ID 187612940
 4. RADOVANOVIĆ, Ivana, ANDJELKOVIĆ, Dragana, Factors of importance for prevention of physical violence among high school students, Thematic Proceedings of International Significance Archibald Reiss Days (Belgrade, 3-4 March 2014), Volume I pp. 471-483. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies, 2014. ISBN 978-86-7020-278-8. COBISS.SR-ID 206896908
 5. SPASIC, Danijela, ANDJELKOVIĆ, Dragana, Multiagency approach to the problem of domestic violence in the local community and the role of police, Thematic Conference Proceedings of International Significance Archibald Reiss Days (Belgrade, 3-4 March 2015), Volume I pp. 503-511. Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies, 2015. ISBN 978-86-7020-319-8. COBISS.SR-ID 217144588
 6. ANDJELKOVIĆ GLIŠOVIĆ, Dragana, MILANOVIĆ, Zoran, Protection of trade secrets,   Thematic Proceedings of International Significance Archibald Reiss Days (Belgrade, 10-11 March 2016), Volume III pp. 223-237. Belgrade, Academy of Criminalistic and Police Studies, 2016. ISBN 978-86-7020-358-7, COBISS.SR-ID 226082060
 7. АНЂЕЛКОВИЋ ГЛИШОВИЋ, Драгана, Породично насиље у Србији, у: Б. Симеуновић-Патић (ур). Насиље у Србији: Облици, чиниоци, контрола (Део 1). Зборник радова, Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2015, стр. 127-149, ISBN 978-86-7020-313-6. COBISS.SR-ID 214393100
 8. АНЂЕЛКОВИЋ  ГЛИШОВИЋ, Драгана, Стрес на радном месту и суицидно понашање полицијских службеника, у: Д. Субошић (ур.). Управљање полицијском организацијом у спречавању и сузбијању претњи безбедности у Републици Србији, Зборник радова, Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2017, стр. 121-137, ISBN 978-86-7020-390-7. COBISS.SR-ID 255775500.
 9. МИЛАНОВИЋ, Зоран, АНЂЕЛКОВИЋ  ГЛИШОВИЋ, Драгана, Вечита „борба добра и зла“ информационе безбедности и киберкриминала, Форензички методи у криминалистици, Зборник радова, Београд, Криминалистичко-полицијска академија, 2017, стр 117-134, ISBN 978-86-7020-391-4. COBISS.SR-ID 257144076.
 10. КНЕЖЕВИЋ-ЛУКИЋ, Невенка, АНЂЕЛКОВИЋ, Драгана, Пројектовање притворских јединица  у функцији заштите људских права лица лишених слободе, Култура полиса, 2012, стр. 53-73. ISSN 1820-4589. COBISS.SR-ID 199568391
 11. ANDJELKOVIĆ GLIŠOVIĆ, Dragana, Legal determination and protection of a business secret in serbian legislation, International Monograph of Scientific-research Interdisciplinary,  project Contemporary concept of corporate security (Belgrade, jun 2018), Publisher: Faculty of Business Studies and Law, University „Union-Nikola Tesla” of Belgrade, Austrian Institute for European and Security Policy/AIES Wien, Institute for Corporative Security Studies, ICS, Ljubljana, pp. 17-35. ISBN 978-86-81088-12-8.
Чланства у научним и стручним организацијама

-

Награде и признања

Као један од најбољих студената Правног факултета награђена је за Дан факултета посебним похвалама за свој рад и успех постигнут у стицању знања и савладавању градива. Одлуком министра унутрашњих послова 2003. године ванредно је постављена у непосредно виши чин за изузетне резултате у раду и едукацији полицијских кадрова.

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени