проф. др Биљана Симеуновић-Патић

Библиографија радова:
COBISS

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Биљана Симеуновић-Патић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 275
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду
 2. Магистарске студије: Правни факултет Универзитета у Београду (1999)
  (тема: Криминолошка анализа убистава у Београду у периоду од 1985–1993. године)
 3. Докторат: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу (2009)
  (тема: Криминалитет малолетника у Републици Србији и савремена друштвена реакција)
Наставна област, предмети

Научна област: Криминологија

Предмети

 1. Криминологија (основне академске студије, основне струковне студије, докторске студије)
 2. Виктимологија (основне академске студије)
 3. Политика сузбијања криминалитета (мастер академске студије)
 4. Полиција и заштита рањивих група (мастер академске студије)
 5. Криминалистичка виктимологија (специјалистичке академске студије)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Биљана Симеуновић-Патић је рођена 31.8.1970. године у Смедеревској Паланци, где је завршила основну и средњу школу. Дефектолошки факултет Универзитета у Београду завршила је 1993. године стекавши стручни назив специјални педагог за превенцију и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштвеном понашању. Магистрирала је 1999. године на Правном факултету Универзитета у Београду, а докторирала 2009. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

У периоду од 1994-2000. и од 2002-2009. године радила је на Институту за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, у истраживачким звањима асистент–истраживач и истраживач-сарадник. У периоду од 2000-2002. године била је запослена у Комитету за прикупљање података о извршеним злочинима против човечности и међународног права у Београду, у звању самостални саветник. Радни однос на Криминалистичко-полицијској академији у Београду засновала је у октобру 2009. године, где је изабрана за наставника у звању доцента за ужу научну област Криминологија. На истој високошколској установи је у децембру 2013. године изабрана за наставника у звању ванредног професора, а у септембру 2018. године за наставника у звању редовног професора за криминолошку ужу научну област и наставни предмет Криминологија. У периоду од 2010-2013. године обављала је дужност руководиоца Специјалистичких академских студија на смеру Криминалистичко супротстављање савременим облицима криминала. У периоду од 2013-2015. године обављала је послове из надлежности продекана за наставу, а од 2017-2018. године послове вршиоца дужности продекана за научноистраживачки рад Криминалистичко-полицијске академије. У академским годинама 2003/04, 2004/05, 2005/06 и 2013/14. учествовала је у остваривању дела наставе на предмету Криминологија са малолетничком делинквенцијом на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду.

Током последњих деценија учествовала je у раду и организацији већег броја научних и стручних скупова, као и у реализацији бројних домаћих и међународних научноистраживачких пројеката. Руководила је научним пројектима под називом: Насиље у Србији – облици, узроци, последице и друштвена реакција (2012-2014) и Криминалитет у Србији и инструменти државне реакције (2017-2018), које је финансирала и реализовала Криминалистичко-полицијска академија. Као један од представника Института за криминолошка и социолошка истраживања, била је у саставу радне групе која је израдила Полазни оквир националне стратегије превенције криминала (2007–2008). У периоду од 2006–2008. године уређивала је научни часопис Темида, док је у периоду од 2017-2018. године обављала дужност главног и одговорног уредника часописа Наука, безбедност, полиција – Журнал за криминалистику и право. Члан је уређивачког одбора међународног научног часописа Journal of Trafficking, Organized Crime and Security, као и Савета часописа Темида.

Избор из публикација
 1. Zekavica, R., Simeunović-Patić, B., Potgieter, P. J., Roelofse, C. J.: Police Cynicism in Serbia: Prevalence, Nature and Associations with Job Satisfaction, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 41(5), 2018, pp. 659-672.
 2. Simeunović-Patić, B., Jovanović, S.: Intimnopartnerski umori v Srbiji: pojavna obeležja, dejavniki tveganja in spolne (ne)simetrije. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 68(1), 2017, pp. 31-42.
 3. Симеуновић-Патић, Б., Кесић, Т.: Криминалистичка виктимологија. Београд: Криминалистичко-полицијска академија, 2016.
 4. Ignjatović, Đ., Simeunović-Patić, B.: Viktimologija – opšti deo. Beograd: Pravni Fakultet Univerziteta, 2015.  
 5. Simeunović-Patić, B., Ćopić, S.: Protection and Assistance to Victims of Human Trafficking in Serbia: Recent Developments. European Journal of Criminology, 7(1), 2010, pp. 45–60.
 6. Kešetović, Ž., Simeunović-Patić, B., Meško, G.: On Media, Crime and Policing in Serbia – Recent Developments. In: Meško, G., Cockcroft, T., Crawford A., Lamaitre A. (eds.): Crime, Media and Fear of Crime (pp. 119–144). Ljubljana: Tipografija, 2009.
 7. Špadijer-Džinić, J., Pavićević, O., Simeunović-Patić, B.: Žena u zatvoru: deprivacije zatvoreničkog života, Sociologija, 51(3), 2009, str. 225–246.
 8. Simeunović-Patić, B., Nikolić-Ristanović, V.: Researching War Victimisation through the Deconstruction of Organized Crime. In: Ewald, U., Turković, K. (eds.): Large-Scale Victimisation as a Potential Source of Terrorist Activities – Importance of Regaining Security in Post-Conflict Societies (pp. 112–124). Amsterdam: IOS Press, 2006.
 9. Simeunović-Patić, B.: Protection, assistance and support of trafficked persons: current responses. In: Bjerkan, L. (ed.): A Life of One’s Own – Rehabilitation of Victims of Trafficking for Sexual Exploitation. Oslo: Fafo, 2005.
 10. Simeunović-Patić, B.: Ubistva u Beogradu – kriminološka studija. Beograd: Vojnoizdavački zavod i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2003.
Чланства у научним и стручним организацијама
 • Европско удружење за криминологију (European Society of Criminology)
 • Секција за криминологију Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу
 • Виктимолошко друштво Србије
Награде и признања
 • Награда Министарства за науку и заштиту животне средине (у категорији А-3) 2004. године.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени