проф. др Александра Љуштина

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Александра Љуштина
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 127
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Факултетот за безбедност и општествена самозаштита при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”, Скопје.
 2. Магистарске студије: Факултет одбране и заштите Универзитетa у Београду (1998) (тема: Безбедносни и криминалистичко-технички аспекти заштите животне средине).
 3. Докторат: Факултет безбедности Универзитетa у Београду (2009) (тема: Улога полиције у спречавању и сузбијању еколошких деликата).
Наставна област, предмети
Научна област: Безбедност у ванредним ситуацијама

Предмет

 1. Еколошка безбедност (основне академске студије)
 2. Систем обезбеђења лица и имовине (основне академске студије)
 3. Заштита животне средине (основне академске студије форензичко инжењерство)
 4. Екотоксикологија (основне академске студије форензичко инжењерство)
 5. Безбедност животне средине   (мастер студије криминалистике)
 6. Безбедност у ванредним ситуацијама (докторске студије Криминалистике и права)
Наставно и/или научно истраживачко звање
Редовни професор
Кратка биографија

Рођена 1965. године у Плавну, средњу медицинску школу - општи смер завршила у Сплиту. Факултет безбедности и друштвене самозаштите у Скопљу завршила 1988. године и стекла назив дипломирани правник – смер безбедност. На Факлултету одбране и заштите Универзитета у Београду  1998. магистрирала. Докторирала  је 2009. године на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Од 1991. године у систему је полицијског образовања, и прошла је сва наставничка звања од асистента приправника до редовног професора.  

На Вишој школи унутрашњих послова је била запослена у периоду од  1991. до 1994. као асистент за предмет Криминалистика–техника. По оснивању Полицијске академије прелази да ради у ту високошколску установу, где ради у периоду од  1994. године до 2006. године као асистент приправник, а потом и асистент за предмет Криминалистика техника. Након оснивања нове високошколске установе Криминалистичко-полицијске академије запослена је на тој установи од 2006. године до 2008. године  на радном месту асистента за ужу научну област Криминалистичко-форензичку, за наставни предмет Криминалистичка техника. У перопду од  2008. године до 2009. године запослена на радном месту асистента за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама, за наставни предмет Безбедност у ванредним ситуацијама, а 2009. године изабрана за наставника са звањем доцента за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама. 2013. године изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Безбедност у ванредним ситуацијама, а 2018. године је изабрана за редовног професора.

Избор из публикација
 1. Љуштина,А: Систем обезбеђења лица и имовине, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2018.
 2. Љуштина,А.: Еколошка безбедност, Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2012.
 3. Љуштина, А.: Еколошки деликти и полиција, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010.
 4. Љуштина, А.: Климатске промене и природне катастрофе у контексту обезбеђења објеката, Ecologica, Вол.23,Но.83, Београд, 2016. Година XXIII, стр.439-444.
 5. Љуштина, A.: Промене у животној средини и еколошке миграције, Зборник Матице српске за друштвене науке, год. LXVIII, бр. 163 (3/2017), стр.527-537.
 6. Љуштина, А.: Еколошки криминал-претња одрживом развоју, Ecologica, Вол.24, Но 87, Београд,2017.Година XXIV, стр. 726-730.  
 7. Љуштина, А.: Невербална комуникација и безбедносна култура у систему обезбеђења лица и имовине, Безбедност, год.60(LX), бр.1(2013),стр.98-108.
 8. Љуштина, А.: Супротстављање савременим облицима криминалитета кроз контролу приступа штићеном објекту, Научно-стручни скуп са међународним учешћем: Супротстављање савременим облицима криминалитета- анализа стања, европски стандарди и мере за унапређење (Тара, 26-29.мај 2015), Зборник радова (Том II), Криминалистичко-полицијска академија, Фондација "Ханс Зајдел", Београд, 2015.стр. 383-393.
 9. Ljuština, A.: Environmental safety and environmental management, International May Concefernce on Starategic Management – book of proceedings, Univerity of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Management Department, Bor – May 2014. p.419-426.
 10. Љуштина А.: Организовани еколошки криминал у савременим студијама безбедности, Супротстављање организованом криминалу: правни оквир, међународни стандарди и процедуре, Нучно–стручни скуп са међународним учешћем, Тара, 27- 29, мај 2013.године,Криминалистичко-полицијска академија, Београд, 2013. стр. 397 -  406.
Чланства у научним и стручним организацијама

Од 15. новембра 2008. године налази се на списку експерата за еколошку безбедност Западног Балкана при Програму УН за развој (United Nations Development Programme-UNDP)

Награде и признања
 1. У оквиру пројекта „Лидери сутрашњице за одрживи развој и животну средину“ спроведеном под покровитељством Амбасадора животне средине проглашена је 2007. године лидером у заштите животне средине
 2. Награда  Министарства унутрашњих послова Републике Србије за изузетне резултате постигнуте у развоју полицијског школства поводом Дана полицијског школства 2004. године.
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени