проф. др Радован В. Радовановић

СликаИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Радован В. Радовановић
ТЕЛЕФОН
+ 381 11 31 07 133
E-MAIL
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Образовање
 1. Основне студије: Машински факултет Универзитета у Београду (1994) (тема дипломског рада: Примена ласера у заваривању машинских конструкција са посебним освртом на тачкасто ласерско заваривање и тачкасто електроотпорско заваривање)
 2. Магистарске студије: Машински факултет Универзитета у Београду (1999)
  (тема магистарске тезе: Утицај ласерског зрачења на структурне промене биметала и вишекомпонентних легура лаких метала)
 3. Докторат: Машински факултет Универзитета у Београду (2003)
  (тема докторске дисертације: Примена савремених оптичких метода у испитивању нових вишекомпонентних легура обојених метала)
Наставна област, предмети
Научна област: Електротехничко инжењерство

Предмет

 1. Техничка средства полиције (основне академске и струковне студије Криминалистика, основне академске студије Информатика и рачунарство)
 2. Инжењерски менаџмент (основне академске студије Форензичко инжењерство)
 3. Техничко-технолошке карактеризације материјала (основне академске студије Форензичко инжењерство)
 4. Технолошка испитивања оруђа и алата (основне академске студије Форензичко инжењерство)
 5. Хемијско-биолошко оружје (основне академске студије Форензичко инжењерство)
 6. Балистичко инжењерство (основне академске студије Форензичко инжењерство)
 7. Савремени антибалистички материјали (основне академске студије Форензичко инжењерство)
 8. Савремени методи у технолошком инжењерству (основне академске студије Форензичко инжењерство)
 9. Техничко-технолошко инжењерство (мастер академске студије Форензичко инжењерство)
 10. Материјали специјалне намене (мастер академске студије Форензичко инжењерство)
 11. Савремене технике за идентификацију материјала (мастер академске студије Форензичко инжењерство)
 12. Системи физичко-техничке заштите (специјалистичке академске студије Безбедносна заштита лица и имовине)
 13. Структура и својства материјала (докторске студије Форензичко инжењерство)
 14. Напредне форензичке технологије (докторске студије Форензичко инжењерство)
 15. Биометрија и интелигентни системи техничке заштите (докторске студије Форензичко инжењерство)
 16. Оптички уређаји у форензици (докторске студије Форензичко инжењерство)
 17. Методи техничко-технолошких наука у форензици (докторске студије Форензичко инжењерство)
 18. Концепт ризика у форензичком инжењерству (докторске студије Форензичко инжењерство)
Наставно и/или научно истраживачко звање

Редовни професор

Кратка биографија

Рођен у Косјерићу. Радио као пројектант технологија у фабрици ,,Утва – возила“ у Панчеву и професор у Машинској школи „Радоје Дакић“ у Београду. На Полицијској академији у Београду радио од 1995. године, где је изабран у звање асистента–приправника за наставни предмет Наоружање и опрема полиције и војске, звање асистента за наставни предмет Наоружање и средства полиције и 2003. године у звање доцента за наставни предмет Наоружање и средства полиције. На Криминалистичко-полицијској академији у Београду наставник у звању ванредног професора од 2008. године за ужу научну област Техничко-технолошки системи, за предмет Техничка средства полиције и наставник на специјалистичким академским студијама за предмете Форензичке методе идентификације трагова материјала, Форензичко инжењерство и Системи физичко-техничке заштите. Одлуком Наставно-научног већа Криминалистичко-полицијске академије, 2012. године изабран је у звање редовног професора. На Машинском факултету Универзитета у Београду и у Војнотехничком институту изабран у истраживачко звање истраживача–сарадника и у научно звање научног сарадника. На Машинском факултету у Београду изводио вежбе на предметима Оптички уређаји и оптоелектроника и Техничко цртање. На Технолошко-металуршком факултету у Београду био хонорарни асистент за предмет Инжењерско цртање. Од 2010. године је хонорарни наставник на специјалистичким студијама Форензике на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду.
Аутор уџбеника Техничка средства полиције (2007, 2009, 2012, 2015), коаутор уџбеника Наоружање и опрема полиције и војске II (1998), Наоружање и опрема полиције и војске – прво електронско издање ПА (1999), практикума Техничка средства полиције (2014, 2019) монографија Методологија гађања на ситуационом стрелишту (2000), Прелазни школски авион 213 (2006), Ласерске методе, системи мерења и дијагностика (2007), Средства за привремено онеспособљавање у безбедносним системима (2014), Тероризам оружјем за масовно уништавање (2015), Казнено-поправни заводи у Србији – пример Пожаревачког казненог завода 1853-1918 (2016), Ласерске технике и метрологија у форензичким наукама (2017) и Упутства за извођење гађања на ситуационом полицијском стрелишту (2000). Aутор и коаутор више од 300 оригиналних научних, прегледних и стручних радова.
Руководилац истраживачког пројекта Криминалистичко-полицијске академије Форензички методи у криминалистици (2015-2018). Члан истраживачких тимова у више научних и стручних пројеката.

На Полицијској академији у Београду секретар катедре у периоду 1996–2004. године, шеф Катедре полицијско-безбедносних наука 2004–2005. године и Катедре безбедносних наука 2005–2006. године. На Криминалистичко-полицијској академији у Београду шеф Катедре полицијских наука 2006. године, члан Привременог савета 2006–2007. године, продекан за наставу 2006–2008. године, вршилац дужности продекана за научноистраживачки рад 2008–2009. године, руководилац смера специјалистичких академских студија Криминалистичко-форензичке идентификације 2009-2014. године, шеф Катедре форензике од 2014. године. Руководилац Департмана форензичко инжењерство Криминалистичко-полицијског универзитета.

Уредник научног часописа Криминалистичко-полицијске академије у Београду, НБП: Наука безбедност полиција, 2008. године. Уредник информатора за упис на студије  и више од двадесет уџбеника, помоћних уџбеника и монографија у издању Криминалистичко-полицијске академије и Универзитета. Главни и одговорни уредник зборника радова са научно-стручних скупова у издању Криминалистичко-полицијске академије. Члан уређивачког одбора часописа Криминалистичко-полицијске академије у Београду, NBP - Journal of criminalistics and law 2009-2016. године. Члан више програмских и научних одбора, струковних организација и друштава у земљи и иностранству. Члан више уређивачких и редакционих одбора научних и стручних часописа и зборника радова. Рецензент више књига, стручних и научних радова.

ИзБор из публикација
 1. Радовановић Р., Милосављевић А., Миловановић А., Прокић-Цветковић Р., Петронић С. (2006) ПРИМЕНА МЕТОДЕ ХОЛОГРАФСКЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРИЈЕ У ИСПИТИВАЊУ МОДЕЛА ИЗРАЂЕНОГ ОД Al-Zn-Mg-Cu ЛЕГУРЕ, стр. 35-44, Металургија, бр. 1, Vol. 12, ISSN 0354-6306, Београд                       
 2. Радовановић Р., Лазаревић И. (2014) СРЕДСТВА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОНЕСПОСОБЉАВАЊЕ У БЕЗБЕДНОСНИМ СИСТЕМИМА, 338 стр., ISBN 978–86–7020–277–1, Криминалистичко-полицијска академија, Беооград
 3. Milasinovic Veljko D, Radovanovic Radovan V, Milasinovic Mijat D, Gligorijevic Bojan R (2016) EFFECTS OF FRICTION-WELDING PARAMETERS ON THE MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF AN AL/CU BIMETALLIC JOINT, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE, Vol. 50, No. 1, pp. 89-94
 4. Jacimovski Stevo K, Miladinovic Slobodan, Radovanovic Radovan V (2016) ANALYSIS OF THE EMISSION OF SO2, NOX, AND SUSPENDED PARTICLES FROM THE THERMAL POWER PLANTS KOSTOLAC (SERBIA), Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, No.1. Taylor&Francis Group, ISSN: 1080-7039
 5. Jacimovski Stevo K, Miladinovic Slobodan, Radovanovic Radovan V, Ilijazi Venezija (2017) USE OF GAUSSIAN MATHEMATICAL MODEL IN THE DISTRIBUTION OF SULPHUR DIOXIDE INTO THE ATMOSPHERE FROM POINT SOURCE, Tehnički vjesnik-Tehnical Gazete, Vol. 24, Supl. 1, pp.157-162
 6. M. Srećković, R. Radovanović, A. Milosavljević, S. Jaćimovski (2017) LASERSKA TEHNIKA I METROLOGIJA U FORENZIČKIM NAUKAMA, 450 str., ISBN 978-86-7466-658-6, Akademska misao, Beograd
 7. Gligorijevic Bojan R, Vilotijevic Miroljub N, Scepanovic Maja J, Radovanovic Radovan V, Radovic Nenad A (2017) CRACKING CAUSED BY CUTTING OF PLASMA-SPRAYED HYDROXYAPATITE COATINGS AND ITS RELATION TO THE STRUCTURAL FEATURES OF COATINGS DEPOSITED AT DIFFERENT INITIAL SUBSTRATE TEMPERATURES, HEMIJSKA INDUSTRIJA, vol. 71, br. 3, str. 241-249
 8. Darko Zigar, Milan Blagojević, Radovan Radovanović (2017) SIMULATION OF MOTOR VEHICLE FIRES IN FORENSIC ENGINEERING, NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 107-124, No3-2017, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 9. Радовановић Радован, Ђокић Небојша (2018) ВОЈНО-ТЕХНИЧКА ПОМОЋ РУСИЈЕ СРБИЈИ У XIX ВЕКУ, Српско-руски односи у прошлости и садашњости. Књ. 2 / уредили и приредили Весна Жарковић, Марија Јефтимијевић Михајловић, Далибор Велојић. - Приштина [тј.] Лепосавић : Институт за српску културу, 2018. - ISBN 978-86-89025-40-8. - Стр. 231-254
 10. Vranjes Djordje, Vasiljevic Jovica, Jovanov Goran, Radovanovic Radovan V, Duric Tihomir (2019) STUDY OF THE IMPACT OF TECHNICAL MALFUNCTIONING OF VITAL VEHICULAR PARTS ON TRAFFIC SAFETY, Tehnički vjesnik-Tecnical Gazette, vol. 26, br. 1, str. 7-12
Чланства у научним и стручним организацијама
 1. Друштво за интегритет и век конструкција
 2. Савез инжењера и техничара Србије
 3. Друштво за унапређење заваривањa
 4. Друштво за техничку дијагностику Србије
Награде и признања
 • Награда министра унутрашњих послова за резултате постигнуте у развоју полицијског школства - златник са ликом Арчибалда Рајса
logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени