Учешће проф. др Зорице Вукашиновић Радојичић у мобилности у оквиру ЕРАЗМУС+ програма на Правном факултету Универзитета Алтинбаш у Истанбулу

Проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић је, у периоду од 20. маја до 24. маја 2024. године, у оквиру ЕРАЗМУС +  мобилности наставног особља, одржала предавања на Правном факултету Универзитета Алтинбаш у Истанбулу (Altınbaş University), у оквиру Катедре за јавно право (премет Управно право). Програм мобилности обухватио је реализацију планираних предавања студентима треће године основних студија Правног факултета Универзитета Алтинбаш и студентима треће године који похађају студије двоструког степена у сарадњи овог Универзитета са Правним факултетом Универзитета у Келну ("Dual Degree Turkish-German Law Undergraduate Program"), који је акредитован у Немачкој. Боравак је обухватио и радне састанке са деканом и професорима Правног факултета.

Проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић одржала је предавања у оквиру следећих тематских области: „Улога и значај јавне управе у модерном друштву – еволуција и различити концепти“ (The role and importance of Public administration in а modern society – divergence of concepts), „Реформа јавне управе кроз перспективу усаглашавања са стандардима Европске уније“ (Reform of Public Administration from the perspective of EU principles), са акцентом на приказивање кључних европских управних стандарда и њихово усаглашавање са нормативним оквиром и праксом у Републици Србији и „Приказ оцене Европске комисије о напретку у области јавне управе у Републици Србији“ (Тhe European Commission Assessment on Serbian Public administration progress).

Реализована мобилност на Правном факултету Универзитета Алтинбаш, радни састанци и одржана предавања испунили су циљеве и очекивања постављене Еразмус+ програмом у контексту јачања сарадње између институција, размене наставника, промовисања размене студената између институција, као и јачање међународне сарадње у области истраживања и академског повезивања.

Слике можете погледати овде

logo
Криминалистичко-полицијски универзитет, Цара Душана 196, 11080 Београд, Србија
rektorat[@]kpu.edu.rs

Установа

Основне студије

Упис

Мобилни мени