Учешће у мобилности наставног особља (наставника проф. др Зорице Вукашиновић Радојичић) у оквиру ЕРАЗМУС + програма мобилности КА103

Проф. др Зорица Вукашиновић Радојичић у периоду од 24. маја до 29. маја 2021. године, учествовала је у мобилности наставног особља у оквиру ЕРАЗМУС + програма  мобилности КА103, у Анталији, у Турској. Мобилност је реализована на основу Интеринституционалног споразума 2021-2023 између институција Програма и партнерских земаља, („Inter-institutional agreement 2021-2023 between institutions from Programme and Partner Countries“) између високошколских установа:

 1. Криминалистичко-полицијског универзитета, Београд, Република Србија;
 2. и институције – домаћина: Правног факултета Анталија Билим Универзитета (Antalya Bilim University, Law school), Анталија, Република Турска.

Основни циљеви мобилности односили су се на реализацију кључних праваца Еразмус повеље за високо образовање и сарадњу институција, кроз мобилност наставника и њихово ангажовање у преношењу знања, вештина и компетенција и специфичних циљева цезаних за  промовисање мобилности у учењу појединаца и група, сарадње, квалитета,  креативности и иновације на нивоу организација и њихових политика у области образовања. Општи значај Програма огледа се у: Учешћу институција (наставног особља) у европском образовном простору; Доприносу у области међународног образовног програма институцији - домаћину; Академском доприносу уопште; Подршци студентима институције - домаћина кроз образовни процес;  Размени иновативних процес а учења.

Боравак је у сарадњи са представницима Правног факултета Анталија Билим Универзитета обухватио:

 1. Припрему и реализацију два семинара у области Управног права и Јавне управе на Правном факултету Билим Универзитета у Анталији;
 2. Организовање и одржавање радног састанка са проректором Анталија Билим Универзитета и
 3. Организовање и одржавање радних састанака са руководиоцем Еразмус+програма Анталија Билим Универзитета.

Одржавању семинара, претходио је процес припреме и информисање студената и наставника о његовом одржавању путем веб сајта и друштвених мрежа. Семинари су одржани 27. и 28. маја 2021. године у трајању од 17.00 до 20.00 часова (према Споразуму о мобилности) укупно шест сати предавања, на енглеском језику. Семинар су похађали студенти основних студија Правног факултета Билим универзитета у Анталији. С обзиром на уведене епидемиолошке мере у Турској, семинари су одржани преко платформе Microsoft Teams.

Семинар под називом „Изазови реформе јавне управе-усаглашавање са европским управним принципима“ (“Challenges of the reform of public administration – alignment with European Administrative Principles”), одржан је 27. маја, (у просторијама Универзитета) у трајању од 17.00 до 20.00 часова. Семинар је отворио професор Правног факултета др Сезгин Сејмен. Одржавању семинара присуствовали су и представници Еразмус тима Универзитета и руководилац Еразмус + програма Јагмур Јазги Каја. У оквиру семинара представљене су тематске целине из ове области. 

Други семинар је реализован 28. маја, у трајању од 17.00 до 20.00 часова, под називом „Професионализација јавне управе у контексту стицања чланства у ЕУ – искуство у јавној управи Србије“ (“Professionalization of public administration systems from European Union perspective: case of Serbia). Одржавању семинара присуствовалa je руководилац Еразмус+ тима Универзитета Јагмур Јазги Каја.

Семинари су од стране организатора и менаџера Еразмус програма као и студената оцењени позитивно. Студентима су преко сајта Универзитета доступне презентације о поменутим темама, као и контакт наставника за пружање информација у циљу истраживања у овој области. Остварени су очекивани резултати у погледу:

 • Јачања искуства мобилности наставника у међународном контексту;
 • Стицања теоријског и практичног знања студената у области Управног права и Јавне управе;   
 • Јачања међународне сарадње наставника и студената;
 • Јачања међународне сарадње наставног и другог особља институција;
 • Јачања контаката између институција, наставника, особља у циљу јачања даље сарадње;
 • Даље сарадње и мобилности наставника у оквиру ЕРАЗМУС+ програма;
 • Размене метода учења и идеја;
 • Промовисања размене студената између институција;
 • Јачања међународне сарадње у области истраживања и академског повезивања.
 • Промовисања Криминалистичко-полицијског универзитета у европском образовном простору;
 • Отварања могућности за учешће наставника Анталија Билим Универзитета у мобилности – посети Криминалистичко-полицијском универзитету, учешће на конференцијима и скуповима и друго.

Осим одржаних семинара, организовани су радни састанци са руководиоцем за ЕРАЗМУС+ програм Анталија Билим Универзитета – Јагмур Јазги Кајом и проректором Универзитета професором др Хамза Кандур. Отворена је могућност даље сарадње, учешћа на конференцијама и научним скуповима, јачања мобилности наставника и студената између ове две институције.  

Реализована мобилност подстиче развој интеринституционалне сарадње, мобилност наставника и студената са крајњим циљем повезивања у европском образовном простору и јачања међународне сарадње у области истраживања и академског повезивања.

Слике, можете презети овде