Потписан Споразум о сарадњи са Удружењем за управљање пројектима – IPMA Србија

Своју богату сарaдању са институцијама из земље Криминалистичко-полицијски универзитет је проширио потписивањем Споразума о сарадњи са Удружењем за управљање пројектима – IPMA Србија, чији је председник проф. др Владимир Обрадовић. Споразум је потписан 20. априла 2021. године, у Криминалистичко-полицијском универзитету. Домаћини овог догађаја били су ректор Криминалистичко-полицијског универзитета, проф. др Дане Субошић, проректор за међународну и интеринституционалну сарадњу, проф. др Саша Мијалковић, и стручни сарадник Јасна Петровић.

Председник, проф. др Владимир Обрадовић је представио Удружење за управљање пројектима – IPMA Србија и домаћине овог догађаја упознао са историјатом, организацијом и кадровским потенцијалима Удружења.

Ректор, проф. др Дане Субошић, упознао је уваженог госта са историјатом, организацијом, студијским програмима и са људским ресурсима нашег Универзитета. Посебну пажњу ректор је посветио промовисању издавачке делатности, и позвао истаживаче Удружења за управљање пројектима да аплицирају за објављивање својих радова у часопису „НБП: Журнал за криминалистику и право“. Истакао је да је циљ Споразума успостављање успешне и континуиране сарадње и унапређење науке кроз спровођење конкретних активности које имају образовну, примењену и развојну димензију. Потом је и проф. др Саша Мијалковић упознао господина Обрадовића са: размерама и облицима међународне и интеринституционалне сарадње, институцијама из земље и иностранства са којима Универзитет има потписане споразуме о сарадњи и планове за предстојећи период, учешћем Универзитета у реализовању пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја и међународних пројеката, као и са реализованим програмима међународне размене студената, наставног и ненаставног особља.

По потписавању Споразума, договорено је да се први облици сарадње остваре до краја ове године, и то кроз организовање међународног научног скупа.

Слике можете погледати овде