Сенат Универзитета донео Правилник о изменама и допунама Правилника о упису и студијама првог степена

Сенат Криминалистичко-полицијског универзитета на седници одржаној дана 12.03.2021. године, донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о упису и студијама првог степена који ступа на снагу даном усвајања. Наведеним изменама правилника омогућава се студентима Универзитета да полажу испите из уписане године студија, а руководиоци департмана утврдиће листу условљених предмета на основу студијских програма. Листе условљених предмета Универзитет ће учинити доступним на својој интернет страници.