Прва награда на Другом међународном такмичењу младих криминолога за најбољи научни рад у области криминологије

На понос студената, наставног и ненаставног особља Криминалистичко-полицијског универзитета, наш некадашњи студент Душан Станковић освојио је прву награду на „Другом међународном такмичењу за најбољи научни рад у области криминологије написан од стране младих криминолога“. Конкурс такмичења расписао је Институт за правне студије Пољске академије наука, а право учешћа имали су млади криминолози из више од 25 земаља Централне и Источне Европе.

Наиме, Душан је на овом међународном такмичењу аплицирао са радом “Crime and Environment: Analysis of Facilities as Crime Risk Factors in Niš, Serbia”. Конкуренција је била велика, а оцењивање строго. Радове који су приложени на овогодишњем такмичењу оцењивао је угледни међународни жири, који су чинили еминентни стручњаци и стручњакиње у области криминологије: Irena Rzeplińska (председница жирија; председница Уређивачког одбора научног часописа “Archives of Criminology”), Beata Gruszczyńska (University of Warsaw), Éva Inzelt (Eötvös Loránd University), Witold Klaus (Institute of Law Studies PAS; главни уредник научног часописа “Archives of Criminology”), Krzysztof Krajewski (Jagiellonian University in Krakow), Helmut Kury (University of Freiburg), John Pratt (Victoria University of Wellington), Miroslav Scheinost (Institute of Criminology and Social Prevention) и Aleš Završnik (University of Ljubljana).

Иначе, Душан Станковић је припадник Министарства унутрашњих послова, запослен је као полицајац у Полицијској управи у Нишу. Академске 2011/12. године уписао је, а потом и завршио Криминалистичко-полицијску академију. Мастер студије права је завршио на Правном факултету Универзитета у Нишу. Објавио је неколико научних радова, и планира упис докторских студија. Члан је Европског криминолошког друштва, Виктимолошког друштва Србије и Криминолошке секције Србије.

Његов награђени рад биће објављен у престижном научном часопису Archives of Criminology (No. 2/2020).

Текст конкурса можете видети овде
Вести о резултатима можете видети овде