Завршетак друге фазе пројекта „Формирање и опремање Центра за криминалистику и развој полицијске професије“

Крајем новембра 2020. године завршена је друга фаза пројекта формирања и опремања „Центра за криминалистику и развој полицијске професије“, који Криминалистичко-полицијски универзитет реализује уз подршку Међународног кривично-истражног програма помоћи Министарства правде Владе Сједињених Америчких држава у Републици Србији (International Criminal InvestigativeTraning Assistance Program – ICITAP).

Предмет друге фазе је било опремање простора намештајем. Новопројектовани простор представља једну функционалну целину Центра за криминалистику и развој полицијске професије, чијим опремањем су значајно унапређени услови за одржавање наставе студентима Криминалистичко-полицијског универзитета и обука за припаднике Министарства унутрашњих послова. Организација простора пре адаптације је задржана уз измене у броју корисника у циљу побољшања квалитета наставног процеса.

Цео простор биће покривен бежичним интернетом. Хол са степеништем, ходник, амфитеатар, кабинети криминалистичких истрага и криминалистичке аналитике биће покривени видео надзором који ће бити интегрисан у постојећи систем видео надзора. Посебан режим ће имати камере у просторији за испитивање, у складу са циљем анализе вербалног и невербалног понашања (на локалној мрежи – постоји могућност трансмисије сигнала до амфитетра/информатичког кабинета/учионице). Улазак у наставни простор биће уз контролу приступа. Додатна контрола постојаће на улазу у Кабинет криминалистичке аналитике. У ходнику је предвиђен копир/скенер за подршку наставном процесу.  Цео простор је опремљен новим клима уређајима, што је било у плану за трећу фазу.

Слике можете погледати овде