У Вршцу 27-29. фебруара, одржана Радионица о правима жртава кривичних дела

У оквиру пројекта: „Подршка жртвама и сведоцима кривичних дела у Србији“, који финансира Европска унија, одржана је радионица за будуће извођаче обука у области права жртава у Вршцу, од 27. до 29. фебруара 2020. године. Радионици су присуствовали представници судства, јавног тужилаштва, адвокатуре, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Криминалистичко-полицијског универзитета (проф. др Тања Кесић), Института за криминолошка и социолошка истраживања и организације цивилног друштва,

Радионицу су отворили поздравним говорима Наташа Новаковић, Мисија ОЕБС-а у Србији, Звездан Радојковић, помоћник директора полиције и Ненад Вујић, директор Правосудне академије. Након тога, др Милица Колаковић-Бојовић представила је нацрт Националне стратегије за остваривање права жртава и сведока кривичних дела у Републици Србији и Акциони план, са освртом на улогу будућих службеника подршке.

Активности на радионици одвијале су се кроз интерактивну наставу са следећим темама:

 • утврђивање обима и садржине обука за будуће службенике подршке жртвама и сведоцима;
 • упознавање са нацртом обрасца за појединачну процену и дискусију;
 • комуникација са медијима и улога органа поступања у медијском извештавању о жртвама и сведоцима;
 • вештине комуникације са жртвама и сведоцима кривичних дела;
 • методика наставе и израде материјала за обуке;
 • интерактивне методе учења и употреба интерактивног електронског система за гласање;
 • припрема за симулацију обуке и израду стандардизованог наставног блока обуке и
 • симулација обуке.

Заједнички закључак представника Мисије ОЕБС-а у Србији и помоћника директора полиције је да постоји потреба израде упутства/протокола за поступање полиције са жртвама и сведоцима кривичних дела, као и да би носилац обуке полицијских службеника требало да буде Криминалистичко-полицијски универзитет.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

 • (011) 3161-444
 • (011) 3107-100
 • dekanat@kpu.edu.rs