Најаве новина уведених Законом о науци и истраживањима

У интервјуу за дневни лист Политика, проф. др Владимир Поповић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, најавио је да је план Министарства је да од 1. јануара 2020. године заживи нови модел финансирања и функционисања науке. Новим Законом о науци и истраживањима је, заједно са Законом о Фонду за науку Републике Србије, предвиђен прелазак са некомпетитивног пројектног финансирања на институционално и компетитивно пројектно финансирање. Истраживачи ће морати да остварују одговарајуће резултате како би добијали средства, а биће разврстани кроз каталог радних места према научним звањима и према резултатима у претходном периоду. Биће направљен поједностављен систем вредновања, где ће се узимати пет до десет најбољих референци сваког истраживача.

Омогућено је финансирање научноистраживачког рада акредитованих високошколских установа чији је оснивач држава, што обухвата средства за материјалне трошкове истраживања, укључујући и трошкове везане за опрему. Системски и једнобразно је дефинисано ангажовање студената докторских студија у свим акредитованим научноистраживачким организацијама, и то како оних који су тренутно у систему, тако и оних који ће тек бити укључени у њега.

Више од 1.100 младих истраживача који су током претходне године укључени на текуће пројекте Министарства ће имати период финансирања од практично пет година, под условом да испуњавају своје обавезе на докторским студијама. Предвиђени су и индивидуални грантови за докторанде. До краја године се могу очекивати још два мања позива. Током јесени ће бити припремљени и позиви који ће бити намењени свим истраживачима.

Средства која се сада пласирају за директне материјалне трошкове истраживања су на потпуно незадовољавајућем нивоу. Убудуће ће бити објављени и позиви кроз програм Инфраструктура, који је програм подршке формирању, изградњи, одржавању и унапређењу институција и лабораторија од стратешког значаја. Постоји и потреба за оснивањем нових научних института.

Од 2015. до 2019. године, укупна средства која се улажу у науку увећана су за 35,8%, а преговара се и о додатним средствима за Фонд за науку кроз ИПА фондове (бесповратна средства) и кредитну линију Светске банке.

Контакт подаци

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

Установа

Основне студије

Упис

© Copyright 2018. All Rights Reserved Криминалистичко-полицијски универзитет. Информатички центар. Пријатељи сајта

Претрага

Адреса: 11080 Земун, Србија
Цара Душана 196

  • (011) 3161-444
  • (011) 3107-100
  • dekanat@kpu.edu.rs